Bolagsstyrning

BolagsstyrningBolagsstämmaBolagsordningStyrelse och utskottLedningsgruppRevisorValberedningErsättning till ledande befattningshavareWhistleblowingCode of conduct
Styrelse

Lars Berg
Styrelseordförande och Ordförande Ersättningskommitté sedan 2020

Född: 1947

B.Sc. Civilekonom vid Handelshögskolan i Göteborg. Lars Berg har en gedigen bakgrund som Koncernchef och VD, bland annat som VD för Telia. Han har även varit medlem av koncernledningen i Ericsson samt ledamot i direktionen för den tyska Mannesmanngruppen med ansvar för telekomverksamheten. 

Övriga styrelseuppdrag: N/A

Tidigare styrelsebefattningar: Styrelseordförande i NORMA Group SE och Net Insight AB. Styrelseledamot i Bio Electric Solutions LGJ AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Aktieinnehav i bolaget: 38 015

Teckningsoptioner: 24 000

Visa mer

Anne Broeng
Styrelseledamot och Ordförande Revisionskommitté sedan 2020

Född: 1961

M.Sc. Civilekonom vid Aarhus Universitet. Anne arbetar professionellt med styrelsearbete och har bred erfarenhet av publika och privata bolag. Tidigare verkade hon som koncernchef, CFO och CIO för PFA Pension. 

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Velliv och Asta & Jul.P Justesen Fond. Styrelseledamot i NNIT A/S, VKR Holding, Aquaporin A/S,  och ATP.

Tidigare styrelsebefattningar: Styrelseledamot i Nasdaq Nordic ltd., Danske Commodities, Bikuben Fonden, Købmand Hermand Sallings Fond och närstående bolag samt Pension Danmark.

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Aktieinnehav i bolaget: 10 000

Teckningsoptioner: 12 000

Visa mer

Olof Nilsson
Styrelseledamot och ledamot Revisionskommitté sedan 2020

Född: 1969

M.Sc. Fysik vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. Olof ansluter sig till Sleep Cycle styrelse med 25 års erfarenhet från riskkapitalbranschen som VC-investerare, entreprenör och styrelsearbete. Tidigare har Olof arbetat som chef för tidiga investeringar i den svenska statliga pensionsfonden AP6 där han även lanserade ett nytt mandat att investera i amerikanska teknikfonder och innan dess var han co-founder och COO på inkubatorn IQube. 

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i hittapunktse AB, Marton 1 Holding AB, Marton International AB, Hemverket AB, Wave BidCo AB, Wave HoldCo AB och Mäklarsäkrat AB. Verkställande direktör och styrelsesuppleant i ViOchO1 Advisers AB.

Tidigare styrelsebefattningar: Styrelseordförande i Bokadirekt i Stockholm AB och Aumar AB. Styrelseledamot i Yanzi Networks AB, Apotea AB, FPV Holding AB, Apolea holding AB och Yanzi Networks Holdings AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Aktieinnehav i bolaget: 428

Teckningsoptioner: 12 000

Visa mer

Rasmus Järborg
Styrelseledamot och ledamot Ersättningskommitté sedan 2020

Född: 1976

M.Sc. Civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm. Rasmus har en bakgrund och gedigen erfarenhet från digitalisering och digitala kanaler inom finansbranschen. Han arbetar sedan 2018 som Chief Product Officer på Nordnet. Hans bakgrund innehåller flertalet ledande befattningar på SEB, såsom Chief Strategy Officer samt ansvarig för bankens digitalisering och digitala kanaler. Tidigare har Rasmus även arbetat på den Globala Investmentbanken UBS i London. 

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Shareville AB. Styrelseledamot i Nordnet Ventures AB.

Tidigare styrelsebefattningar:

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Aktieinnehav i bolaget: 32 000

Teckningsoptioner: 12 000

Visa mer

Ödgärd Andersson
Styrelseledamot sedan 2021

Född: 1972

M.Sc. Civilingenjör vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Ödgärd är CEO på Zenseact AB, ett bolag med uppdrag att skapa programvara för autonoma bilar. Med stor erfarenhet inom teknisk innovation och telekombranschen, har hon en bakgrund inom ett antal olika befattningar på Volvo Car Group, bland annat Chief Digital Officer och VP Vehicle SW & Electronic. Innan sina år inom bilindustrin arbetade Ödgärd i över 20 år inom telekombranschen inom Ericsson, som bland annat VP Vehicle SW & Electronics och som chef för Ericssons Göteborgskontor. 

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Volvo Car Technology Fund AB. Verkställande direktör i ZENSEACT AB.

Tidigare styrelsebefattningar: Styrelseledamot i Opus Group AB (publ).

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Aktieinnehav i bolaget: 428

Teckningsoptioner: 12 000

Visa mer
Revisionsutskott
Sleep Cycle har ett revisionsutskott bestående av två ledamöter: Anne Broeng (ordförande) och Olof Nilsson. Revisionsutskottet ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka Bolagets finansiella rapportering, övervaka effektiviteten i Bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering, hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller Bolaget andra tjänster än revisionstjänster, samt biträda vid förberedelse av förslag till bolagsstämmans val av revisor. Alla ledamöter i revisionsutskottet är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning samt i förhållande till större aktieägare.
Ersättningsutskott
Sleep Cycle har ett ersättningsutskott bestående av två ledamöter: Lars Berg (ordförande) och Rasmus Järborg. Ersättningsutskottet ska bereda styrelsens beslut i ärenden avseende ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, ersättningsriktlinjer samt ersättningsrapporten, övervaka och utvärdera program för rörlig ersättning, både pågående och sådana som har avslutats under året för de ledande befattningshavarna samt utvärdera tillämpningen av ersättningsriktlinjerna för de ledande befattningshavarna antagna vid årsstämman, så väl som de nuvarande ersättningsstrukturerna och ersättningsnivåerna i Bolaget. Ersättningsutskottet ska löpande, och alltid efter dess möten, rapportera dess beslut, förslag, noteringar, slutsatser m.m. skriftligt till styrelsen.

Anmäl dig för att få senaste nyheter från Sleep Cycle

Sleep Cycle is committed to protecting and respecting your privacy, and we’ll only use your personal information to administer your account and to provide the products and services you requested from us. From time to time, we would like to contact you about our products and services, as well as other content that may be of interest to you. If you consent to us contacting you for this purpose, please tick below to say how you would like us to contact you:

In order to provide you the content requested, we need to store and process your personal data. If you consent to us storing your personal data for this purpose, please tick the checkbox below.

You can unsubscribe from these communications at any time. For more information on how to unsubscribe, our privacy practices, and how we are committed to protecting and respecting your privacy, please review our Privacy Policy.

Cookies

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Magna ullamcorper amet tellus proin odio. Porttitor dignissim vitae malesuada egestas.
DeclineAccept