Logotype

Finansiell kalender

mar 30 2023

Års- och hållbarhetsredovisning 2022

apr 27 2023

Delårsrapport jan-mar 2023

maj 8 2023

Årsstämma 2023

maj 10 2023

Föreslagen avstämningsdag för utdelning

maj 15 2023

Beräknad dag för utbetalning av utdelning

jul 27 2023

Delårsrapport apr-jun 2023

okt 25 2023

Delårsrapport jul-sep 2023

Anmäl dig för att få senaste nyheter från Sleep Cycle

Välj typ

Thank you. You will get an e-mail message to activate your subscription.