Logotype
Antal aktier och röster i Sleep Cycle
juni 30, 2021, 09:00
Regulatory information
Antalet aktier och röster i Sleep Cycle AB (publ) (”Sleep Cycle”) har ändrats till följd av den nyemission av aktier som genomförts i samband med noteringen av Sleep Cycles aktier på Nasdaq Stockholm den 8 juni 2021.

Genom nyemissionen har antalet utestående aktier och röster ökat med 1 428 571, från 18 000 000 till 19 428 571. Aktiekapitalet har ökat med cirka 39 683 kronor, från 500 000 kronor till cirka 539 683 kronor.

För mer information, vänligen kontakta:

Carl Johan Hederoth
VD
[email protected]

Per Andersson
CFO och Head of Investor Relations
[email protected]
+46 70 939 5327

Malin Abrahamsson
Head of PR
[email protected]
+46 73 972 6424

Denna information är sådan information som Sleep Cycle AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 juni 2021 kl. 9:00.

Om Sleep Cycle

Med miljoner dagliga aktiva användare och över två miljarder nätter analyserade i fler än 150 länder är Sleep Cycle den ledande appen för sömnmonitorering och en av de mest använda tjänsterna för förbättring av sömnhälsa världen över. Sleep Cycles uppdrag är att förbättra den globala hälsan genom att få människor världen över att sova bättre. Sedan lansering 2009 har Sleep Cycle hjälpt miljoner människor förstå sina sömnvanor och förbättra sin sömn. Mobilapplikationen hjälper användare somna lättare, läser av och analyserar sömnen under natten, väcker användaren i lätt sömnfas och ger insikt i hur sömnkvalitet på bästa sätt förbättras. Sleep Cycle är en av världens mest omfattande källor för sömnstatistik och bidrar till sömnforskning och rapportering över hela världen. Sleep Cycle är noterat på Nasdaq Stockholm under tickern SLEEP och har sitt huvudkontor i Göteborg, Sverige.