Logotype

Hela världens sömnplattform

Med miljoner dagliga aktiva användare och hittills över två miljarder nätter analyserade i fler än 150 länder, är Sleep Cycle en av världens mest använda sömntjänster.

Läs mer om oss

Finansiella rapporter

Se alla rapporter

Delårsrapport januari-mars 2024
Årsredovisning 2023

Kommande händelser

Se alla händelser

jul 26 2024
Delårsrapport april-juni 2024
okt 24 2024
Delårsrapport juli-september 2024

PRESSMEDDELANDEN

AKTIEN

Volume, thousands
[{"d":"2024-01-23","n":"Sleep Cycle tillkännager strategisk förändring i syfte att konsolidera personalstyrkan i Göteborg","u":"/media/pressmeddelanden/2024/sleep-cycle-tillkannager-strategisk-forandring-i-syfte-att-konsolidera-personalstyrkan-i-goteborg/"},{"d":"2024-01-31","n":"Inbjudan till presentation och Q&A i samband med bokslutskommunikén för 2023","u":"/media/pressmeddelanden/2024/inbjudan-till-presentation-och-qa-i-samband-med-bokslutskommuniken-for-2023/"},{"d":"2024-02-08","n":"Sleep Cycle bokslutskommuniké 2023: Fortsatt användartillväxt summerar starkt år","u":"/media/pressmeddelanden/2024/sleep-cycle-bokslutskommunike-2023-fortsatt-anvandartillvaxt-summerar-starkt-ar/"},{"d":"2024-02-26","n":"Sleep Cycle AB lanserar ny affärsstrategi","u":"/media/pressmeddelanden/2024/sleep-cycle-ab-lanserar-ny-affarsstrategi/"},{"d":"2024-02-27","n":"Sleep Cycle meddelar förändringar i ledningsgruppen, etablerar ny CCO-position för att stärka bolagets kommersiella ambitioner","u":"/media/pressmeddelanden/2024/sleep-cycle-meddelar-forandringar-i-ledningsgruppen-etablerar-ny-cco-position-for-att-starka-bolagets-kommersiella-ambitioner/"},{"d":"2024-03-08","n":"Sleep Cycle publicerar årsredovisning för 2023","u":"/media/pressmeddelanden/2024/sleep-cycle-publicerar-arsredovisning-for-2023/"},{"d":"2024-03-11","n":"Sleep Cycles valberedning föreslår Hans Skruvfors som ny styrelseledamot","u":"/media/pressmeddelanden/2024/sleep-cycles-valberedning-foreslar-hans-skruvfors-som-ny-styrelseledamot/"},{"d":"2024-03-11","n":"Kallelse till årsstämma i Sleep Cycle AB (publ)","u":"/media/pressmeddelanden/2024/kallelse-till-arsstamma-i-sleep-cycle-ab-publ/"},{"d":"2024-03-20","n":"Sleep Cycle presenterar uppdaterade finansiella mål","u":"/media/pressmeddelanden/2024/sleep-cycle-presenterar-uppdaterade-finansiella-mal/"},{"d":"2024-04-08","n":"Sleep Cycle utser ny CPO och tillkännager startdatum för CCO; Petter Höglander och Peter Alsterberg tillträder i april","u":"/media/pressmeddelanden/2024/sleep-cycle-utser-ny-cpo-och-tillkannager-startdatum-for-cco-petter-hoglander-och-peter-alsterberg-tilltrader-i-april/"},{"d":"2024-04-11","n":"Beslut vid Sleep Cycles årsstämma 2024","u":"/media/pressmeddelanden/2024/beslut-vid-sleep-cycles-arsstamma-2024/"},{"d":"2024-04-12","n":"Elisabeth Hedman blir ny CFO och Head of IR på Sleep Cycle","u":"/media/pressmeddelanden/2024/elisabeth-hedman-blir-ny-cfo-och-head-of-ir-pa-sleep-cycle/"},{"d":"2024-04-19","n":"Inbjudan till presentation och Q&A i samband med delårsrapport för jan-mar 2024","u":"/media/pressmeddelanden/2024/inbjudan-till-presentation-och-qa-i-samband-med-delarsrapport-for-jan-mar-2024/"},{"d":"2024-05-03","n":"Sleep Cycle delårsrapport januari – mars 2024: Ökad underliggande tillväxt och ny strategi","u":"/media/pressmeddelanden/2024/sleep-cycle-delarsrapport-januari-mars-2024-okad-underliggande-tillvaxt-och-ny-strategi/"},{"d":"2024-06-10","n":"Ny forskning fastställer att skärmljus inte är skadligt för din sömn","u":"/media/pressmeddelanden/2024/ny-forskning-faststaller-att-skarmljus-inte-ar-skadligt-for-din-somn/"},{"d":"2024-07-12","n":"Sleep Cycle AB (publ) bjuder in till presentation av andra kvartalet 2024","u":"/media/pressmeddelanden/2024/sleep-cycle-ab-publ-bjuder-in-till-presentation-av-andra-kvartalet-2024/"},{"d":"2023-01-16","n":"Sleep Cycle tillkännager preliminärt finansiellt resultat för det fjärde kvartalet 2022","u":"/media/pressmeddelanden/2023/sleep-cycle-tillkannager-preliminart-finansiellt-resultat-for-det-fjarde-kvartalet-2022/"},{"d":"2023-01-25","n":"Sleep Cycle meddelar omorganisation och förändringar i ledningsgruppen","u":"/media/pressmeddelanden/2023/sleep-cycle-meddelar-omorganisation-och-forandringar-i-ledningsgruppen/"},{"d":"2023-02-06","n":"Inbjudan till presentation och Q&A i samband med bokslutskommuniké 2022","u":"/media/pressmeddelanden/2023/inbjudan-till-presentation-och-qa-i-samband-med-bokslutskommunike-2022/"},{"d":"2023-02-10","n":"Sleep Cycle bokslutskommuniké 2022: Ökad tillväxt och högre marginal trots osäker omvärld","u":"/media/pressmeddelanden/2023/sleep-cycle-bokslutskommunike-2022-okad-tillvaxt-och-hogre-marginal-trots-osaker-omvarld/"},{"d":"2023-02-23","n":"Sleep Cycle lanserar \"Sleep Cycle Kids\" - appen som hjälper föräldrar att förbättra sina barns sömnvanor","u":"/media/pressmeddelanden/2023/sleep-cycle-lanserar-sleep-cycle-kids---appen-som-hjalper-foraldrar-att-forbattra-sina-barns-somnvanor/"},{"d":"2023-03-02","n":"Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter i Sleep Cycle","u":"/media/pressmeddelanden/2023/valberedningens-forslag-till-val-av-styrelseledamoter-i-sleep-cycle/"},{"d":"2023-03-30","n":"Sleep Cycle publicerar årsredovisning för 2022","u":"/media/pressmeddelanden/2023/sleep-cycle-publicerar-arsredovisning-for-2022/"},{"d":"2023-03-30","n":"Kallelse till årsstämma i Sleep Cycle AB (publ)","u":"/media/pressmeddelanden/2023/kallelse-till-arsstamma-i-sleep-cycle-ab-publ/"},{"d":"2023-04-12","n":"Valberedningen reviderar förslaget till val av styrelseledamöter i Sleep Cycle inför årsstämman 2023","u":"/media/pressmeddelanden/2023/valberedningen-reviderar-forslaget-till-val-av-styrelseledamoter-i-sleep-cycle-infor-arsstamman-2023/"},{"d":"2023-04-19","n":"Inbjudan till presentation och Q&A i samband med delårsrapport för januari-mars 2023","u":"/media/pressmeddelanden/2023/inbjudan-till-presentation-och-qa-i-samband-med-delarsrapport-for-januari-mars-2023/"},{"d":"2023-04-27","n":"Sleep Cycle delårsrapport januari-mars 2023: Stabil tillväxt och positiva effekter från prisjusteringar och valuta","u":"/media/pressmeddelanden/2023/sleep-cycle-delarsrapport-januari-mars-2023-stabil-tillvaxt-och-positiva-effekter-fran-prisjusteringar-och-valuta/"},{"d":"2023-05-08","n":"Beslut vid Sleep Cycles årsstämma 2023","u":"/media/pressmeddelanden/2023/beslut-vid-sleep-cycles-arsstamma-2023/"},{"d":"2023-05-15","n":"Sleep Cycle genomför effektiviseringar för ökad lönsamhet och fortsatt tillväxt","u":"/media/pressmeddelanden/2023/sleep-cycle-genomfor-effektiviseringar-for-okad-lonsamhet-och-fortsatt-tillvaxt/"},{"d":"2023-06-28","n":"Maciej Drejak föreslås som ny styrelseledamot i Sleep Cycle","u":"/media/pressmeddelanden/2023/maciej-drejak-foreslas-som-ny-styrelseledamot-i-sleep-cycle/"},{"d":"2023-06-28","n":"Kallelse till extra bolagsstämma i Sleep Cycle AB (publ)","u":"/media/pressmeddelanden/2023/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-sleep-cycle-ab-publ/"},{"d":"2023-07-20","n":"Inbjudan till presentation och Q&A i samband med delårsrapport för april-juni 2023","u":"/media/pressmeddelanden/2023/inbjudan-till-presentation-och-qa-i-samband-med-delarsrapport-for-april-juni-2023/"},{"d":"2023-07-26","n":"Beslut vid Sleep Cycles extra bolagsstämma 2023","u":"/media/pressmeddelanden/2023/beslut-vid-sleep-cycles-extra-bolagsstamma-2023/"},{"d":"2023-07-27","n":"Sleep Cycle delårsrapport april-juni 2023:  Ökat fokus på kärnverksamheten för att driva tillväxt","u":"/media/pressmeddelanden/2023/sleep-cycle-delarsrapport-april-juni-2023--okat-fokus-pa-karnverksamheten-for-att-driva-tillvaxt/"},{"d":"2023-07-27","n":"Sleep Cycle delårsrapport april-juni 2023:  Ökat fokus på kärnverksamheten för att driva tillväxt","u":"/media/pressmeddelanden/2023/sleep-cycle-delarsrapport-april-juni-2023--okat-fokus-pa-karnverksamheten-for-att-driva-tillvaxt-2023-07-27/"},{"d":"2023-08-25","n":"Erik Jivmark utsedd till ny VD för Sleep Cycle AB (publ)","u":"/media/pressmeddelanden/2023/erik-jivmark-utsedd-till-ny-vd-for-sleep-cycle-ab-publ/"},{"d":"2023-10-18","n":"Inbjudan till presentation och Q&A i samband med delårsrapport för juli-september 2023","u":"/media/pressmeddelanden/2023/inbjudan-till-presentation-och-qa-i-samband-med-delarsrapport-for-juli-september-2023/"},{"d":"2023-10-25","n":"Sleep Cycle delårsrapport juli-september 2023:  Ökad rörelsemarginal och trendbrott i prenumerationstillväxt","u":"/media/pressmeddelanden/2023/sleep-cycle-delarsrapport-juli-september-2023--okad-rorelsemarginal-och-trendbrott-i-prenumerationstillvaxt/"},{"d":"2023-10-25","n":"Kallelse till extra bolagsstämma i Sleep Cycle AB (publ)","u":"/media/pressmeddelanden/2023/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-sleep-cycle-ab-publ-2023-10-25/"},{"d":"2023-11-10","n":"Valberedningen i Sleep Cycle utsedd","u":"/media/pressmeddelanden/2023/valberedningen-i-sleep-cycle-utsedd/"},{"d":"2023-11-23","n":"Beslut vid Sleep Cycles extra bolagsstämma 23 november 2023","u":"/media/pressmeddelanden/2023/beslut-vid-sleep-cycles-extra-bolagsstamma-23-november-2023/"},{"d":"2023-01-16","n":"Sleep Cycle announces preliminary financial results for the fourth quarter 2022","u":"/media/pressmeddelanden/2023/sleep-cycle-announces-preliminary-financial-results-for-the-fourth-quarter-2022/"},{"d":"2022-12-28","n":"De oberoende ledamöterna i Sleep Cycles styrelse rekommenderar enhälligt aktieägarna att inte acceptera det offentliga kontanterbjudandet från Velvet Cichlid","u":"/media/pressmeddelanden/2022/de-oberoende-ledamoterna-i-sleep-cycles-styrelse-rekommenderar-enhalligt-aktieagarna-att-inte-acceptera-det-offentliga-kontanterbjudandet-fran-velvet-cichlid/"},{"d":"2022-12-19","n":"Styrelsen utvärderar erbjudandet från Velvet Cichlid","u":"/media/pressmeddelanden/2022/styrelsen-utvarderar-erbjudandet-fran-velvet-cichlid/"},{"d":"2022-12-08","n":"Sleep Cycle lanseras på Huawei i Kina och når över 100 miljoner nya användare","u":"/media/pressmeddelanden/2022/sleep-cycle-lanseras-pa-huawei-i-kina-och-nar-over-100-miljoner-nya-anvandare/"},{"d":"2022-11-02","n":"Apple lyfter fram Sleep Cycle ingenjör i serie om framstående kvinnor inom den europeiska appekonomin","u":"/media/pressmeddelanden/2022/apple-lyfter-fram-sleep-cycle-ingenjor-i-serie-om-framstaende-kvinnor-inom-den-europeiska-appekonomin/"},{"d":"2022-11-01","n":"Valberedningen i Sleep Cycle utsedd","u":"/media/pressmeddelanden/2022/valberedningen-i-sleep-cycle-utsedd/"},{"d":"2022-10-28","n":"Sleep Cycle delårsrapport juli-september 2022: Fortsatt tillväxt, stärkt rörelsemarginal och genombrott inom partnerskap","u":"/media/pressmeddelanden/2022/sleep-cycle-delarsrapport-juli-september-2022-fortsatt-tillvaxt-starkt-rorelsemarginal-och-genombrott-inom-partnerskap/"},{"d":"2022-10-27","n":"Ordföranden avböjer omval i Sleep Cycle","u":"/media/pressmeddelanden/2022/ordforanden-avbojer-omval-i-sleep-cycle/"},{"d":"2022-10-18","n":"Inbjudan till presentation och Q&A i samband med delårsrapport jul-sep 2022","u":"/media/pressmeddelanden/2022/inbjudan-till-presentation-och-qa-i-samband-med-delarsrapport-jul-sep-2022/"},{"d":"2022-09-13","n":"Sleep Cycle lanseras på Gympass och gör sömnanalys tillgänglig för anställda i över 2 000 företag världen över","u":"/media/pressmeddelanden/2022/sleep-cycle-lanseras-pa-gympass-och-gor-somnanalys-tillganglig-for-anstallda-i-over-2-000-foretag-varlden-over/"},{"d":"2022-09-09","n":"Försäljning av aktier","u":"/media/pressmeddelanden/2022/forsaljning-av-aktier/"},{"d":"2022-08-31","n":"Förändring av antalet aktier och röster i Sleep Cycle","u":"/media/pressmeddelanden/2022/forandring-av-antalet-aktier-och-roster-i-sleep-cycle/"},{"d":"2022-07-29","n":"Sleep Cycle delårsrapport april-juni 2022 - Stabil tillväxt och stärkt rörelsemarginal","u":"/media/pressmeddelanden/2022/sleep-cycle-delarsrapport-april-juni-2022---stabil-tillvaxt-och-starkt-rorelsemarginal/"},{"d":"2022-07-11","n":"Inbjudan till presentation och Q&A i samband med delårsrapport apr-jun 2022","u":"/media/pressmeddelanden/2022/inbjudan-till-presentation-och-qa-i-samband-med-delarsrapport-apr-jun-2022/"},{"d":"2022-06-22","n":"Svenska sömnplattformen Sleep Cycle gör det möjligt att med automatik upptäcka covidutbrott tidigt","u":"/media/pressmeddelanden/2022/svenska-somnplattformen-sleep-cycle-gor-det-mojligt-att-med-automatik-upptacka-covidutbrott-tidigt/"},{"d":"2022-05-13","n":"Sleep Cycle rekryterar professor Mike Gradisar till Head of Sleep Science","u":"/media/pressmeddelanden/2022/sleep-cycle-rekryterar-professor-mike-gradisar-till-head-of-sleep-science/"},{"d":"2022-05-10","n":"Beslut vid Sleep Cycles årsstämma 2022","u":"/media/pressmeddelanden/2022/beslut-vid-sleep-cycles-arsstamma-2022/"},{"d":"2022-04-27","n":"Sleep Cycle delårsrapport januari-mars 2022: Högre effektivitet i marknadsföring och ökade intäkter gav förbättrad rörelsemarginal","u":"/media/pressmeddelanden/2022/sleep-cycle-delarsrapport-januari-mars-2022-hogre-effektivitet-i-marknadsforing-och-okade-intakter-gav-forbattrad-rorelsemarginal/"},{"d":"2022-04-20","n":"Inbjudan till presentation och Q&A i samband med delårsrapport jan-mar 2022","u":"/media/pressmeddelanden/2022/inbjudan-till-presentation-och-qa-i-samband-med-delarsrapport-jan-mar-2022/"},{"d":"2022-03-31","n":"Sleep Cycle publicerar årsredovisning för 2021","u":"/media/pressmeddelanden/2022/sleep-cycle-publicerar-arsredovisning-for-2021/"},{"d":"2022-03-31","n":"Kallelse till årsstämma i Sleep Cycle AB (publ)","u":"/media/pressmeddelanden/2022/kallelse-till-arsstamma-i-sleep-cycle-ab-publ/"},{"d":"2022-03-15","n":"Sleep Cycle deltar på AI-seminarium och presenterar teknologi bakom sömnanalys","u":"/media/pressmeddelanden/2022/sleep-cycle-deltar-pa-ai-seminarium-och-presenterar-teknologi-bakom-somnanalys/"},{"d":"2022-03-03","n":"Sleep Cycle lanserar \"Auto Sleep Tracker\" för Apple Watch","u":"/media/pressmeddelanden/2022/sleep-cycle-lanserar-auto-sleep-tracker-for-apple-watch/"},{"d":"2022-03-01","n":"Sleep Cycle för Google Wear OS™ hos Android™ på MWC i Barcelona","u":"/media/pressmeddelanden/2022/sleep-cycle-for-google-wear-os-hos-android-pa-mwc-i-barcelona/"},{"d":"2022-02-15","n":"Sleep Cycle bokslutskommuniké 2021: Ökad omsättning och nya produktlanseringar","u":"/media/pressmeddelanden/2022/sleep-cycle-bokslutskommunike-2021-okad-omsattning-och-nya-produktlanseringar/"},{"d":"2022-02-02","n":"Inbjudan till presentation och Q&A i samband med bokslutskommuniké 2021","u":"/media/pressmeddelanden/2022/inbjudan-till-presentation-och-qa-i-samband-med-bokslutskommunike-2021/"},{"d":"2022-01-25","n":"Sleep Cycle lanserar \"Sleep Goal\" i iOS för att hjälpa användare att schemalägga bättre sömn","u":"/media/pressmeddelanden/2022/sleep-cycle-lanserar-sleep-goal-i-ios-for-att-hjalpa-anvandare-att-schemalagga-battre-somn/"},{"d":"2021-12-10","n":"Sleep Cycle får utmärkelsen “Best for Wear” för Google Play 2021","u":"/media/pressmeddelanden/2021/sleep-cycle-far-utmarkelsen-best-for-wear-for-google-play-2021/"},{"d":"2021-11-24","n":"Sleep Cycle anställer HR-chef och utökar ledningsgruppen","u":"/media/pressmeddelanden/2021/sleep-cycle-anstaller-hr-chef-och-utokar-ledningsgruppen/"},{"d":"2021-11-15","n":"Sleep Cycle presenterar på Redeye SaaS Day 17 november","u":"/media/pressmeddelanden/2021/sleep-cycle-presenterar-pa-redeye-saas-day-17-november/"},{"d":"2021-11-12","n":"Sleep Cycle delårsrapport januari-september: 2021 Accelererad tillväxt och strategiskt viktigt samarbete","u":"/media/pressmeddelanden/2021/sleep-cycle-delarsrapport-januari-september-2021-accelererad-tillvaxt-och-strategiskt-viktigt-samarbete/"},{"d":"2021-11-01","n":"Valberedningen i Sleep Cycle utsedd","u":"/media/pressmeddelanden/2021/valberedningen-i-sleep-cycle-utsedd/"},{"d":"2021-10-27","n":"Inbjudan till presentation och Q&A i samband med delårsrapport jul-sep","u":"/media/pressmeddelanden/2021/inbjudan-till-presentation-och-qa-i-samband-med-delarsrapport-jul-sep/"},{"d":"2021-10-14","n":"Sleep Cycle lanserar Sleep Boot Camp för företag","u":"/media/pressmeddelanden/2021/sleep-cycle-lanserar-sleep-boot-camp-for-foretag/"},{"d":"2021-08-13","n":"Sleep Cycle delårsrapport januari-juni 2021:  Fortsatt tillväxt i kombination med investeringar i marknadsföring, organisation och börsnotering","u":"/media/pressmeddelanden/2021/sleep-cycle-delarsrapport-januari-juni-2021--fortsatt-tillvaxt-i-kombination-med-investeringar-i-marknadsforing-organisation-och-borsnotering/"},{"d":"2021-08-12","n":"Sleep Cycle integrerar unik teknologi för sömnanalys i Samsung Health","u":"/media/pressmeddelanden/2021/sleep-cycle-integrerar-unik-teknologi-for-somnanalys-i-samsung-health/"},{"d":"2021-07-02","n":"Utyttjande av övertilldelningsoptionen i börsnoteringen av Sleep Cycle","u":"/media/pressmeddelanden/2021/utyttjande-av-overtilldelningsoptionen-i-borsnoteringen-av-sleep-cycle/"},{"d":"2021-06-30","n":"Antal aktier och röster i Sleep Cycle","u":"/media/pressmeddelanden/2021/antal-aktier-och-roster-i-sleep-cycle/"},{"d":"2021-06-08","n":"Handel i Sleep Cycle AB:s (publ) aktier på Nasdaq Stockholm inleds idag","u":"/media/pressmeddelanden/2021/handel-i-sleep-cycle-abs-publ-aktier-pa-nasdaq-stockholm-inleds-idag/"},{"d":"2021-05-28","n":"Sleep Cycle AB (publ) offentliggör prospekt och priset i Erbjudandet inför börsnoteringen på Nasdaq Stockholm","u":"/media/pressmeddelanden/2021/sleep-cycle-ab-publ-offentliggor-prospekt-och-priset-i-erbjudandet-infor-borsnoteringen-pa-nasdaq-stockholm/"},{"d":"2021-05-19","n":"Sleep Cycle AB (publ) avser att notera sina aktier på Nasdaq Stockholm","u":"/media/pressmeddelanden/2021/sleep-cycle-ab-publ-avser-att-notera-sina-aktier-pa-nasdaq-stockholm/"}]

Till aktien

Sleep Cycle i siffror 2023

2 miljoner aktiva användare
2009 lanserades
+150 länder
14 språk
236 Mkr nettoomsättning
26% justerad rörelsemarginal
893k prenumerationer
+2 miljarder analyserade nätter

Anmäl dig för att få senaste nyheter från Sleep Cycle

Välj typ

Thank you. You will get an e-mail message to activate your subscription.