Logotype
Sleep Cycle delårsrapport januari-september: 2021 Accelererad tillväxt och strategiskt viktigt samarbete
november 12, 2021, 08:30
Regulatory information
Nettoomsättningen ökade med 20,9% i kvartalet till 48,8 Mkr, motsvarande 30,0% justerat för valutaeffekter. Ökningen berodde på tillväxt i antalet prenumeranter om 13,0%, god effektivitet i marknadsföring samt av ersättning för integrationsarbete i samband med att ett partnerskap med Samsung inleddes. Genom partnerskapet med Samsung integreras Sleep Cycle i Samsungs smarta klockor och blir del av Samsungs hälsoerbjudande.

Tredje kvartalet i sammandrag (juli-september 2021)

 • Nettoomsättningen ökade med 20,9 % (30,4 juli-september 2020) % och uppgick till 48 759 (40 336) Tkr. Valutajusterad nettoomsättningstillväxt uppgick till 30,0 %.
 • Rörelseresultatet uppgick till 9 024 (15 907) Tkr och rörelsemarginalen var 18,5 (39,4) %.
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 12 005 (15 907) Tkr och rörelsemarginalen var 24,6 (39,4) % efter justering för kostnader relaterade till börsnotering.
 • Totala antalet betalande prenumeranter uppgick vid periodens slut till 884k (782k), en ökning om 13,0 % jämfört med föregående år.
 • ARPU i kvartalet uppgick till 209 (211) kr.
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick i kvartalet till 0,37 (0,69) kr. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,36 (0,67) kr.

Niomånadersperioden i sammandrag (januari-september 2021)

 • Nettoomsättningen ökade med 14,6 (32,7 januari-september 2020) % och uppgick till 134 897 (117 689) Tkr. Valutajusterad nettoomsättningstillväxt uppgick till 21,6 (28,0) %.
 • Rörelseresultatet uppgick till 2 295 (50 529) Tkr och rörelsemarginalen var 1,7 (42,9) %.
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 28 356 (50 529) Tkr och rörelsemarginalen var 21,0 (42,9) % efter justering för kostnader relaterade till börsnotering.
 • Totala antalet betalande prenumeranter uppgick vid periodens slut till 884 (782), en ökning om 13,0 % jämfört med föregående år.
 • ARPU för niomånadersperioden uppgick till 210 (209) kr.
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick i kvartalet till 0,09 (2,20) kr. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,09 (2,14) kr.

Viktiga händelser under rapportperioden

 • I augusti ingick Sleep Cycle ett partnerskap med Samsung som innebär att en del av Sleep Cycles teknologi för snarkanalys integreras som en del av Samsung Health. För integrationsarbetet erhöll Sleep Cycle 3,3 Mkr och nya användare började att genereras från september.  
 • Under kvartalet lanserades Sleep Cycle som Android Wear app vilket innebär att applikationen nu är tillgänglig för olika enheter, t ex smarta klockor, som använder Androids operativsystem. Sedan tidigare finns Sleep Cycle för Apple Watch och genom lanseringen av Android Wear finns applikationen nu tillgänglig på en stor del av marknaden för smarta klockor.
 • Under kvartalet slutfördes ett projekt för att klassificera Sleep Cycles data som hälsodata ur ett integritetsperspektiv. Genom denna klassificering skapas möjligheter att på sikt utveckla applikationen mot det medicinska området.

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • I oktober lanserades Sleep Boot Camp som är en sömnutbildning riktad mot företag. Genom programmet använder deltagarna Sleep Cycles applikation och lär känna sina sömnvanor. Responsen och intresset för Sleep Boot Camp har varit bra och bland de organisationer som valt att introducera utbildningen för sina anställda märks Polestar och Djurgårdens IF.  
 • I oktober meddelade Google att man sänker avgiften på all försäljning i Google Play från 30% till 15% från 1 januari 2022. Sleep Cycles förväntade kostnadspåverkan från sänkningen uppskattas till ca 2 Mkr för helåret 2022.

Verkställande direktör Carl Johan Hederoth kommenterar kvartalet:

”Ökningen i intäkter och nya användare har fortsatt under kvartalet och mot slutet av perioden såg vi en positiv utveckling i tillväxtfarten som ett resultat av god synlighet i sociala medier i kombination med effektiv marknadsföring. Under kvartalet såg vi också att nya användare genererades genom partnerskapet med Samsung. Ambitionen framöver är att fortsätta utveckla samarbetet och ta vara på hela den plattform som Samsung Health erbjuder”.

”Vi har sett ett stort intresse från arbetsgivare att lyfta frågor kopplade till hälsa och sömn. Under hösten har vi därför lanserat Sleep Boot Camp som är en sömnutbildning för organisationer och dess medarbetare. Detta är ett erbjudande som ligger helt rätt i tiden och som hjälper arbetsgivare att utbilda runt sömn och hur sömn påverkar hälsa och välmående. Strategiskt är det ett viktigt initiativ för att driva tillväxt och glädjande har vi sett ett stort intresse.”

Denna information är sådan som Sleep Cycle AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 november 2021 kl. 8:30 CET.

Hela delårsrapporten finns tillgänglig på www.sleepcycle.com För mer information kontakta:

Carl Johan Hederoth
VD
[email protected]

Per Andersson
CFO och Head of Investor Relations

[email protected]
+46 70 939 5327

Malin Abrahamsson
Head of PR
[email protected]
+46 73 972 6424

Om Sleep Cycle
Med miljoner dagliga aktiva användare och över två miljarder nätter analyserade i fler än 150 länder är Sleep Cycle den ledande appen för sömnmonitorering och en av de mest använda tjänsterna för förbättring av sömnhälsa världen över. Sleep Cycles uppdrag är att förbättra den globala hälsan genom att få människor världen över att sova bättre. Sedan lansering 2009 har Sleep Cycle hjälpt miljoner människor förstå sina sömnvanor och förbättra sin sömn. Mobilapplikationen hjälper användare somna lättare, läser av och analyserar sömnen under natten, väcker användaren i lätt sömnfas och ger insikt i hur sömnkvalitet på bästa sätt förbättras. Sleep Cycle är en av världens mest omfattande källor för sömnstatistik och bidrar till sömnforskning och rapportering över hela världen. Sleep Cycle är noterat på Nasdaq Stockholm under tickern SLEEP och har sitt huvudkontor i Göteborg, Sverige.