Logotype
Sleep Cycle bokslutskommuniké 2021: Ökad omsättning och nya produktlanseringar
februari 15, 2022, 08:30
Regulatory information
Nettoomsättningen ökade med 15,0% i det fjärde kvartalet till 48,0 Mkr, motsvarande 21,7% justerat för valutaeffekter. Under kvartalet lanserades flera nya funktioner vilket tillsammans med effektiva kampanjer bidrog till en positiv försäljningsutveckling. Totalt antal prenumerationer ökade med 14,3% till 901k. Jämfört med föregående år, då antalet prenumerationer ökade med 10,1%, var tillväxten i användare högre men på grund av främst negativa valutakurseffekter gav inte volymökningen samma tillväxt i intäkter som tidigare år.

Fjärde kvartalet i sammandrag (oktober-december 2021)

 • Nettoomsättningen ökade med 15,0 % (23,0 % oktober-december 2020) och uppgick till 48 040 (41 759) Tkr. Valutajusterad nettoomsättningstillväxt uppgick till 21,7 (24,0) %.
 • Rörelseresultatet uppgick till 8 030 (5 715) Tkr och rörelsemarginalen var 16,7 (13,7) %.
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 8 030 (13 216) Tkr och rörelsemarginalen var 16,7 (31,6) % efter justering för kostnader relaterade till börsnotering.
 • Totala antalet betalande prenumeranter uppgick vid periodens slut till 901k (788k), en ökning om 14,3 % jämfört med föregående år.
 • ARPU i kvartalet uppgick till 215 (213) kr.
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick i kvartalet till 0,33 (0,25) kr. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,32 (0,24) kr.

Helåret i sammandrag (januari-december 2021)

 • Nettoomsättningen ökade med 14,7 % (30,0 % januari-december 2020) och uppgick till 182 937 (159 448) Tkr. Valutajusterad nettoomsättningstillväxt uppgick till 21,6 (26,9) %.
 • Rörelseresultatet uppgick till 10 325 (56 243) Tkr och rörelsemarginalen var 5,6 (35,3) %.
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 36 386 (63 744) Tkr och rörelsemarginalen var 19,9 (40,0) % efter justering för kostnader relaterade till börsnotering.
 • Totala antalet betalande prenumeranter uppgick vid periodens slut till 901k (788k), en ökning om 14,3 % jämfört med föregående år.
 • ARPU för helåret uppgick till 212 (212) kr.
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick i perioden till 0,43 (2,45) kr. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,42 (2,38) kr.

Viktiga händelser under rapportperioden

 • Under kvartalet lanserades Sleep Boot Camp som är en sömnutbildning riktad mot företag. Bland de första organisationer att introducera Sleep Boot Camp finns Polestar och Djurgårdens IF.
 • I oktober meddelade Google att man sänker avgiften på all försäljning i Google Play från 30% till 15% från 1 januari 2022. Sleep Cycles förväntade resultatpåverkan från sänkningen uppskattas till ca 2 Mkr för helåret 2022.
 • Sleep Cycle fick utmärkelsen ”Best of Wear” av Google Play tillsammans med bl a Calm och MyFitnessPal. Genom utmärkelsen uppmärksammas lanseringen av Sleep Cycle för smarta klockor med Androids operativsystem.
 • I december startade Cecilia Mikkov som ny Chief Human Resources Officer och medlem i bolagets ledningsgrupp. Cecilia kommer närmast från Netent där hon innehaft flera ledande HR-tjänster.

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • I januari lanserades funktionen Sleep Goals som genom olika förbättringsförslag hjälper användaren att nå ett förutbestämt sömnmål. 

Verkställande direktör Carl Johan Hederoth kommenterar kvartalet:

”Fjärde kvartalet var ett bra kvartal med flera steg i rätt riktning och god utveckling i våra nyckeltal. Vi lanserade flera nya funktioner som hjälper användarna att förbättra sin sömn, vi onboardade nya kunder i vårt företagserbjudande och vi fick utmärkelsen ”Best for Wear” av Google Play. Totalt sett ett bra kvartal där vi såg en försäljningstillväxt på goda nivåer drivet av nya produktlanseringar och effektiva kampanjer med hög konvertering.”

”Under 2021 har vi investerat i produkt och organisation. Inför 2022 är målsättningen att öka farten i utvecklingsarbetet och erbjuda flera nya funktioner för förbättrad sömn. Marknaden för digital vård växer starkt och acceptansen för att behandla sömnproblem med digitala metoder ökar. Förutsättningarna för ökad tillväxt ser bra ut och jag förväntar mig att vi under nästa år kommer se god avkastning på de investeringar vi gjort under 2021.”

Denna information är sådan som Sleep Cycle AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2022 kl. 8:30 CET.

Hela delårsrapporten finns tillgänglig på www.sleepcycle.com För mer information kontakta:

Carl Johan Hederoth
VD
[email protected]

Per Andersson
CFO och Head of Investor Relations

[email protected]
+46 70 939 5327

Malin Abrahamsson
Head of PR
[email protected]
+46 73 972 6424

Om Sleep Cycle
Med miljoner dagliga aktiva användare och över två miljarder nätter analyserade i fler än 150 länder är Sleep Cycle den ledande appen för sömnmonitorering och en av de mest använda tjänsterna för förbättring av sömnhälsa världen över. Sleep Cycles uppdrag är att förbättra den globala hälsan genom att få människor världen över att sova bättre. Sedan lansering 2009 har Sleep Cycle hjälpt miljoner människor förstå sina sömnvanor och förbättra sin sömn. Mobilapplikationen hjälper användare somna lättare, läser av och analyserar sömnen under natten, väcker användaren i lätt sömnfas och ger insikt i hur sömnkvalitet på bästa sätt förbättras. Sleep Cycle är en av världens mest omfattande källor för sömnstatistik och bidrar till sömnforskning och rapportering över hela världen. Sleep Cycle är noterat på Nasdaq Stockholm under tickern SLEEP och har sitt huvudkontor i Göteborg, Sverige.