Logotype
Sleep Cycle delårsrapport januari-mars 2022: Högre effektivitet i marknadsföring och ökade intäkter gav förbättrad rörelsemarginal
april 27, 2022, 08:30
Regulatory information
Nettoomsättningen ökade med 19,2 % till 50,1 Mkr, motsvarande en ökning om 21,3 % justerat för valutaeffekter. Omsättningen fortsatte att öka från tidigare kvartal, främst som ett resultat av produktinvesteringar som påverkat konverteringsgraden positivt och därigenom drivit nya användare. Genom högre effektivitet minskade investeringarna i marknadsföring med bibehållen effekt vilket gav positiva effekter på rörelsemarginalen under kvartalet. Totalt antal användare uppgick vid periodens slut till 920k motsvarande en tillväxt om 12,2 %.

Första kvartalet i sammandrag (januari-mars 2022)

 • Nettoomsättningen ökade med 19,2 (10,2) % och uppgick till 50 089 (42 010) Tkr. Valutajusterad nettoomsättningstillväxt uppgick till 21,3 (14,4) %.
 • Rörelseresultatet uppgick till 12 742 (4 685) Tkr och rörelsemarginalen var 25,4 (11,2) %.
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 12 742 (11 819) Tkr och justerad rörelsemarginal var 25,4 (28,1) %. Under 2022 har inga jämförelsestörande kostnader bokförts.
 • Totala antalet betalande prenumeranter uppgick vid periodens slut till 920k (820k), en ökning om 12,2 % jämfört med föregående år.
 • ARPU i kvartalet uppgick till 219 (209) kr.
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick i kvartalet till 0,52 (0,21) kr. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,51 (0,20) kr.

Viktiga händelser under rapportperioden

 • Under januari lanserades funktionen Sleep Goals som genom olika förbättringsförslag hjälper användaren att nå ett förutbestämt sömnmål.
 • På Mobile World Congress i Barcelona, ett av världens största evenemang för telekom och mobil elektronik, fanns Sleep Cycle med i Googles utställning. Vid utställningen visades Sleep Cycle för Android Wear OS som är en av de produkter som valts ut för Googles hälsosatsning på smarta klockor.
 • I mars lanserades funktionen Auto Sleep Tracking till Apple Watch. Den nya funktionen skapar färre uppehåll i användarnas sömndata och möjliggör daglig sömnanalys med mindre avvikelser. Funktionen förväntas leda till ett högre engagemang bland användarna.
 • Den 31 mars kallade styrelsen i Sleep Cycle till årsstämma. Stämman kommer att hållas på Västsvenska Handelskammaren i Göteborg den 10 maj.

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • I april ingicks ett fördjupat samarbete med Mike Gradisar. Mike är professor vid Filnders University i Australien och en globalt erkänd och flitigt citerad sömnforskare. Mike kommer att förstärka Sleep Cycles team av sömnexperter och vara involverad i produktutveckling, försäljning och i utvärdering av nya affärsmöjligheter. Utöver det kommer han även stärka Sleep Cycles kontakter med universitet och forskningsvärlden.

Verkställande direktör Carl Johan Hederoth kommenterar kvartalet:

”2022 startade starkt med ökad omsättning och förbättrade marginaler. Farten i tillväxten ökade jämfört med föregående år och vi följer vår plan mot de målsättningar vi satt upp. Jag är glad över att se att de investeringar vi gjort under 2021 ger avkastning och att vi samtidigt blir mer och mer effektiva i vår marknadsföring. Det ger oss ökat självförtroende och skapar förutsättningar för ytterligare tillväxtsatsningar under 2022”

”Vi arbetar aktivt med vårt erbjudande och hur vi kan skapa värde för våra användare. Under 2022 kommer vi fortsätta att lansera nya funktioner som hjälper människor att sova bättre. Med ett starkare erbjudande skapas förutsättningar för en differentierad prisstruktur. Med start under andra kvartalet 2022 kommer priserna justeras på vissa marknader vilket förväntas påverka ARPU positivt framöver.”

Denna information är sådan som Sleep Cycle AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2022 kl. 8:30 CET.

Hela delårsrapporten finns tillgänglig på www.sleepcycle.com För mer information kontakta:

Carl Johan Hederoth
VD
[email protected]

Per Andersson
CFO och Head of Investor Relations

[email protected]
+46 70 939 5327

Malin Abrahamsson
Head of PR
[email protected]
+46 73 972 6424

Om Sleep Cycle

Med miljoner dagliga aktiva användare och över två miljarder nätter analyserade i fler än 150 länder är Sleep Cycle den ledande appen för sömnmonitorering och en av de mest använda tjänsterna för förbättring av sömnhälsa världen över. Sleep Cycles uppdrag är att förbättra den globala hälsan genom att få människor världen över att sova bättre. Sedan lansering 2009 har Sleep Cycle hjälpt miljoner människor förstå sina sömnvanor och förbättra sin sömn. Mobilapplikationen hjälper användare somna lättare, läser av och analyserar sömnen under natten, väcker användaren i lätt sömnfas och ger insikt i hur sömnkvalitet på bästa sätt förbättras. Sleep Cycle är en av världens mest omfattande källor för sömnstatistik och bidrar till sömnforskning och rapportering över hela världen. Sleep Cycle är noterat på Nasdaq Stockholm under tickern SLEEP och har sitt huvudkontor i Göteborg, Sverige.