Logotype
Sleep Cycle delårsrapport juli-september 2022: Fortsatt tillväxt, stärkt rörelsemarginal och genombrott inom partnerskap
oktober 28, 2022, 08:30
Regulatory information
Trots rådande tuffa ekonomiska klimat så fortsatte Sleep Cycle att visa styrka under tredje kvartalet. Intäkterna ökade med 12,8 % till 55,0 Mkr och rörelsemarginalen uppgick till 24,7 (24,6) % vilket överträffar det långsiktiga målet om 20 %. Den något svagare tillväxten i intäkterna jämfört med tidigare kvartal förklaras av att Sleep Cycle, utöver prenumerationsintäkter, erhöll ersättning för utvecklingsarbete från Samsung under tredje kvartalet 2021. Justerat för den ersättningen var tillväxten i intäkter 20,9 %. En höjdpunkt under kvartalet var partnerskapet med Gympass som snabbt gett nya användare på marknader där Sleep Cycle tidigare haft en lägre närvaro.

Tredje kvartalet i sammandrag (juli-september 2022)

 • Nettoomsättningen ökade med 12,8 (20,9) % och uppgick till 54 976 (48 759) Tkr. Valutajusterad nettoomsättningstillväxt uppgick till 7,3 (30,0) %. Justerat för engångsintäkt i tredje kvartalet 2021 ökade nettoomsättningen med 20,9 %.
 • Rörelseresultatet uppgick till 13 563 (9 024) Tkr och rörelsemarginalen var 24,7 (18,5) %.
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 13 563 (12 005) Tkr och justerad rörelsemarginal var 24,7 (24,6) %. Under 2022 har inga jämförelsestörande kostnader bokförts.
 • Totala antalet betalande prenumeranter uppgick vid periodens slut till 912k (884k), en ökning om 3,2 % jämfört med föregående år.
 • ARPU i kvartalet uppgick till 239 (209) kr.
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick i kvartalet till 0,55 (0,37) kr. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,54 (0,36) kr.

Niomånadersperioden i sammandrag (januari-september 2022)

 • Nettoomsättningen ökade med 16,8 (14,6) % och uppgick till 157 569 (134 897) Tkr. Valutajusterad nettoomsättningstillväxt uppgick till 14,4 (21,6) %.
 • Rörelseresultatet uppgick till 39 099 (2 295) Tkr och rörelsemarginalen var 24,8 (1,7) %.
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 39 099 (28 356) Tkr och justerad rörelsemarginal var 24,8 (21,0) %. Under 2022 har inga jämförelsestörande kostnader bokförts.
 • Totala antalet betalande prenumeranter uppgick vid periodens slut till 912k (884k), en ökning om 3,2 % jämfört med föregående år.
 • ARPU för halvåret uppgick till 231 (210) kr.
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick i kvartalet till 1,59 (0,09) kr. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,55 (0,09) kr.

Viktiga händelser under rapportperioden

 • I början av juli lanserades första delen av Sleep Cycles plattform för sömnträning. Genom plattformen kommer flera olika sömnprogram som baseras på användarens individuella behov och sömnmönster att lanseras.
 • Under september lanserade Sleep Cycle ett partnerskap med Gympass vilket ökar närvaron på marknader i Latinamerika. Genom medlemskapet får Gympass medlemmar tillgång till digitala hälsotjänster där Sleep Cycle är enda leverantören inom sömn.

Verkställande direktör Carl Johan Hederoth kommenterar kvartalet:

”Trots en dämpad tillväxt i antalet användare lyckades vi växa intäkterna stabilt och leverera en stark rörelsemarginal om 24,7 % i det tredje kvartalet. Sett över de första nio månaderna 2022 har rörelseresultatet ökat med 38,0 % jämfört med föregående år och vi genererade ett bra resultat och ett ännu starkare kassaflöde. Att vi lyckas prestera ett finansiellt så bra resultat i en tuff marknad visar på styrkan i vår affärsmodell och av vikten av inflöde av användare från organiska kanaler”.

”Under det tredje kvartalet har vi startat utvecklingsprojekt för att öka vår konverteringsgrad likväl som flera projekt som kommer resultera i spännande produktlanseringar kommande månader. I kombination med att vi nu går in i en säsongsmässigt starkare period, att vi investerar mer i marknadsföring och samtidigt funnit bra nivåer i de prisjusteringar som gjorts tidigare är min tro på ökad försäljning stark. Genom att vi också hittar användare i nya kanaler såsom partnerskapet med Gympass gör att vi har en stabil grund för ökad tillväxttakt.”

Denna information är sådan som Sleep Cycle AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2022 kl. 8:30 CET.

Hela delårsrapporten finns tillgänglig på https://investors.sleepcycle.com

VD Carl Johan Hederoth och CFO Per Andersson kommer att presentera kvartalet på fredag 29 juli kl 9:30 CET. Presentationen är tillgänglig på https://financialhearings.com/event/44443

För mer information kontakta:

Carl Johan Hederoth
VD
[email protected]

Per Andersson
CFO och Head of Investor Relations

[email protected]
+46 70 939 5327

Malin Abrahamsson
Head of PR
[email protected]
+46 73 972 6424

Om Sleep Cycle
Med miljoner dagliga aktiva användare och över två miljarder nätter analyserade i fler än 150 länder är Sleep Cycle den ledande appen för sömnmonitorering och en av de mest använda tjänsterna för förbättring av sömnhälsa världen över. Sleep Cycles uppdrag är att förbättra den globala hälsan genom att få människor världen över att sova bättre. Sedan lansering 2009 har Sleep Cycle hjälpt miljoner människor förstå sina sömnvanor och förbättra sin sömn. Mobilapplikationen hjälper användare somna lättare, läser av och analyserar sömnen under natten, väcker användaren i lätt sömnfas och ger insikt i hur sömnkvalitet på bästa sätt förbättras. Sleep Cycle är en av världens mest omfattande källor för sömnstatistik och bidrar till sömnforskning och rapportering över hela världen. Sleep Cycle är noterat på Nasdaq Stockholm under tickern SLEEP och har sitt huvudkontor i Göteborg, Sverige.