Logotype
Beslut vid Sleep Cycles extra bolagsstämma 2023
juli 26, 2023, 14:30
Regulatory information
Göteborg, Sverige — 26 juli 2023. Vid Sleep Cycle AB (publ):s extra bolagsstämma den 26 juli 2023 beslutades att välja Maciej Drejak till ny styrelseledamot.

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att utöka bolagets styrelse med en ledamot genom nyval av Maciej Drejak som styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Stämman beslutade vidare att arvode till styrelsen ska fortsätta gälla enligt årsstämmans beslut. För tillträdande styrelseledamot ska arvode utgå pro rata för styrelseledamotens faktiska tjänstgöringsperiod.

För mer information se www.sleepcycle.com eller kontakta:

Per Andersson
CFO och Head of Investor Relations

[email protected]
+46 70 939 5327

Om Sleep Cycle

Med miljoner dagliga aktiva användare och över två miljarder nätter analyserade i fler än 150 länder är Sleep Cycle den ledande appen för sömnmonitorering och en av de mest använda tjänsterna för förbättring av sömnhälsa världen över. Sleep Cycles uppdrag är att förbättra den globala hälsan genom att få människor världen över att sova bättre. Sedan lansering 2009 har Sleep Cycle hjälpt miljoner människor förstå sina sömnvanor och förbättra sin sömn. Mobilapplikationen hjälper användare somna lättare, läser av och analyserar sömnen under natten, väcker användaren i lätt sömnfas och ger insikt i hur sömnkvalitet på bästa sätt förbättras. Sleep Cycle är en av världens mest omfattande källor för sömnstatistik och bidrar till sömnforskning och rapportering över hela världen. Sleep Cycle är noterat på Nasdaq Stockholm under tickern SLEEP och har sitt huvudkontor i Göteborg, Sverige.

Downloads