Logotype
Beslut vid Sleep Cycles extra bolagsstämma 23 november 2023
november 23, 2023, 13:30
Regulatory information
Göteborg, 23 november 2023 - Vid Sleep Cycle AB (publ):s extra bolagsstämma den 23 november 2023 beslutades att inrätta ett incitamentsprogram för bolagets verkställande direktör.

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om inrättande av ett incitamentsprogram för verkställande direktören i bolaget genom en riktad emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i bolaget. Bolaget ska utge högst 100 000 teckningsoptioner som ger rätt till teckning av 100 000 nya aktier. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma den verkställande direktören. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 1 december 2026 till och med den 2 januari 2027. Teckningskursen ska uppgå till 160 procent av 32,86 kronor, motsvarande den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för aktier i bolaget under perioden om 10 handelsdagar som föregick stämman. I det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer antalet aktier öka med 100 000, vilket motsvarar en utspädning om högst cirka 0,5 procent av aktierna och rösterna baserat på bolagets nuvarande antal aktier.

För mer information se www.sleepcycle.com eller kontakta:

Erik Jivmark
VD
[email protected]

Per Andersson
CFO

[email protected]
+46 70 939 5327

Om Sleep Cycle

Med miljoner dagliga aktiva användare och över två miljarder nätter analyserade i fler än 150 länder är Sleep Cycle den ledande appen för sömnmonitorering och en av de mest använda tjänsterna för förbättring av sömnhälsa världen över. Sleep Cycles uppdrag är att förbättra den globala hälsan genom att få människor världen över att sova bättre. Sedan lanseringen 2009 har Sleep Cycle hjälpt miljoner människor förstå sina sömnvanor och förbättra sin sömn. Mobilapplikationen hjälper användare somna lättare, läser av och analyserar sömnen under natten, väcker användaren i lätt sömnfas och ger insikt i hur sömnkvalitet på bästa sätt förbättras. Sleep Cycle är en av världens mest omfattande källor för sömnstatistik och bidrar till sömnforskning och rapportering över hela världen. Sleep Cycle är noterat på Nasdaq Stockholm under tickern SLEEP och har sitt huvudkontor i Göteborg, Sverige.

Downloads