Logotype
Erik Jivmark utsedd till ny VD för Sleep Cycle AB (publ)
augusti 25, 2023, 08:30
Regulatory information
I överenskommelse med bolagets styrelse lämnar Carl Johan Hederoth sin roll som VD för Sleep Cycle AB (publ), världsledande inom utvecklingen av AI-baserad sömnanalys. Styrelsen har idag beslutat att utse Erik Jivmark till ny VD för Sleep Cycle från och med den 1 november 2023.

Erik Jivmark har omfattande internationell erfarenhet från ledande positioner inom digitala produkter och tjänster. Erik kommer närmast från rollen som VD för Volvo Car Mobility AB och ansvarig för Volvo Cars Stockholm Tech Hub. Dessförinnan var Erik Global Director of Digital på Volvo Cars AB med bas både i Sverige och USA. Han har en bakgrund från Accenture med fokus på digital och kommersiell transformation.

"Med sin omfattande erfarenhet av att både utveckla och sälja digitala produkter och tjänster, senast som VD för Volvo Cars mobilitetsplattform, är Erik rätt person att ta över ledarskapet för att driva ny tillväxt och befästa vår ledande position", säger Anne Broeng, styrelseordförande i Sleep Cycle.

"Sleep Cycle har en stark position på en enorm marknad, med ett mycket viktigt uppdrag att förbättra den globala hälsan genom att få människor runt om i världen att sova bättre. Jag ser stor potential och möjligheter att vidareutveckla organisationen och produkten för att skapa ännu mer värde för våra aktieägare, kunder och medarbetare. Jag ser verkligen fram emot att komma igång och tillsammans med det skickliga teamet på Sleep Cycle påbörja den resan", säger Erik Jivmark, ny VD för Sleep Cycle.

"På styrelsens vägnar vill jag också ta tillfället i akt att tacka Carl Johan för hans bidrag under de senaste fem åren som VD för Sleep Cycle. Carl Johan har gjort ett fantastiskt jobb med att transformera bolaget från att vara en liten start-up till ett noterat bolag, innefattande att utöka bolagets produkterbjudande och åstadkomma en notering på Nasdaq Stockholm, vilket har skapat en stark grund för framtida tillväxt", avslutar Anne Broeng.

Carl Johan Hederoth kommer att kvarstå i sin roll som VD till och med den 30 september 2023 och fortsatt stå till bolagets förfogande under den återstående uppsägningstiden. För att säkerställa en smidig överlämning kommer bolagets CFO Per Andersson att tillträda som interim VD från och med den 1 oktober 2023 till dess att Erik Jivmark tillträder den 1 november 2023.

För mer information, vänligen kontakta:

Anne Broeng, styrelsens ordförande
+45 21 795 006
[email protected]

Denna information är sådan som Sleep Cycle AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2023 kl. 8:30 CET.

Om Sleep Cycle
Med miljoner dagliga aktiva användare och över två miljarder nätter analyserade i fler än 150 länder är Sleep Cycle den ledande appen för sömnmonitorering och en av de mest använda tjänsterna för förbättring av sömnhälsa världen över. Sleep Cycles uppdrag är att förbättra den globala hälsan genom att få människor att sova bättre. Sedan lanseringen 2009 har Sleep Cycle hjälpt miljoner människor förstå sina sömnvanor och förbättra sin sömn. Mobilapplikationen hjälper användare somna lättare, läser av och analyserar sömnen under natten, väcker användaren i lätt sömnfas och ger insikt i hur sömnkvalitet på bästa sätt förbättras. Sleep Cycle är en av världens mest omfattande källor för sömnstatistik och bidrar till sömnforskning och rapportering över hela världen. Sleep Cycle är noterat på Nasdaq Stockholm under tickern SLEEP och har sitt huvudkontor i Göteborg, Sverige.

Downloads