Logotype
Sleep Cycle delårsrapport januari-mars 2023: Stabil tillväxt och positiva effekter från prisjusteringar och valuta
april 27, 2023, 08:30
Regulatory information
Tillväxten var stabil under första kvartalet och intäkterna ökade med 12,7 (19,2) %. Positiva valutaeffekter och prisjusteringar som implementerades under 2022 bidrog till att ARPU ökade 15,1 % till 252 kr vilket var främsta orsaken bakom intäktsökningen. Under kvartalet lanserades Sleep Cycle Kids, ett strategiskt initiativ som ger föräldrar verktyg för att förbättra sina barns sömn- och sovrutiner. Med Sleep Cycle Kids skapas ett tydligt erbjudande runt ett välkänt problem riktat mot en distinkt målgrupp samtidigt som synergierna med Sleep Cycles användarbas och data är stora.

Första kvartalet i sammandrag (januari-mars 2023)

  • Nettoomsättningen ökade med 12,7 (19,2) % och uppgick till 56 447 (50 089) Tkr. Valutajusterad nettoomsättningstillväxt uppgick till 3,3 (21,3) %.
  • Rörelseresultatet uppgick till 11 090 (12 742) Tkr och rörelsemarginalen var 19,6 (25,4) %.
  • Justerat rörelseresultat uppgick till 11 388 (12 742) Tkr och justerad rörelsemarginal var 20,2 (25,4) %. Det första kvartalet 2023 påverkades av exceptionella kostnader om 298 Tkr relaterat till det offentliga kontanterbjudandet från Velvet Cichlid AB under 2022. Inga ytterligare kostnader beräknas belasta året. Inga exceptionella kostnader registrerades i det första kvartalet 2022.
  • Totala antalet betalande prenumeranter uppgick vid periodens slut till 881k (920k), en minskning om 4,2 % jämfört med föregående år.
  • Genomsnittlig intäkt per användare (ARPU) i kvartalet uppgick till 252 (219) kr, en tillväxt om 15,1 (4,8) %.
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick i kvartalet till 0,45 (0,52) kr. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,45 (0,51) kr.

Viktiga händelser under rapportperioden

  • I februari lanserades den nya appen Sleep Cycle Kids. Den nya appen ger föräldrar verktyg för att optimera läggtiden, reducera tiden det tar att somna samt fastställa och ändra beteenden som kan vara problematiska för barns sömn.
  • Styrelsen i Sleep Cycle antog en utdelningspolicy med målsättningen att över tid dela ut mellan 40- 60 % av årligt resultat efter skatt. Styrelsen föreslår en utdelning om 7,00 kr per aktier, vilket motsvarar 141,9 Mkr beräknat på antalet utestående aktier den 10 februari 2023. 1,00 kr per aktie utgör ordinarie utdelning för 2022 och 6,00 kr per aktie utgör extraordinär utdelning.
  • Den 2 februari offentliggjordes att Velvet Cichlid AB beslutat att inte fullfölja det offentliga kontanterbjudandet. Majoriteten av kostnaderna relaterat till styrelsens utvärdering av budet belastade det fjärde kvartalet 2022.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

  • I april lanserade Sleep Cycle en ny funktion som med hjälp av maskininlärning kan upptäcka andningsuppehåll under sömn. Genom att upptäcka eventuella andningsuppehåll ges användaren viktig information om vad som påverkar sömnkvaliteten och hur den kan förbättras.

Verkställande direktör Carl Johan Hederoth kommenterar kvartalet:

”Trots en utmanande marknad visade vi fortsatt stabil tillväxt i första kvartalet. Prisjusteringarna som vi tidigare implementerat börjar nu slå igenom och vi såg en klart ökande intäkt per ny användare. Lönsamheten om 20,2 % i kvartalet visar styrkan och skalbarheten i vårt erbjudande och det känns bra att vi åter är tillbaka på nivåer kring målet om 20 %.”

”Under 2022 ökade vi investeringarna i produktutveckling, vilket var helt i enlighet med vår strategi. Med en mängd lanseringar på gång under 2023 förväntar jag mig ökad nykundsanskaffning och tillväxt i antal prenumerationer. Första kvartalets viktigaste lansering var Sleep Cycle Kids; ett erbjudande utformat för föräldrar som kämpar med sina barns sömn. Tjänsten skapar tillväxt utanför vår nuvarande målgrupp, men än viktigare är att den löser ett stort problem för många familjer.”

Denna information är sådan som Sleep Cycle AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 april 2023 kl. 8:30 CET.

Hela delårsrapporten finns tillgänglig på https://investors.sleepcycle.com

VD Carl Johan Hederoth och CFO Per Andersson kommer att presentera kvartalet på torsdag 27 april kl 9:30 CET. Presentationen är tillgänglig på https://ir.financialhearings.com/sleep-cycle-q1-2023

För mer information kontakta:

Carl Johan Hederoth
VD
[email protected]

Per Andersson
CFO och Head of Investor Relations

[email protected]
+46 70 939 5327

Om Sleep Cycle
Med miljoner dagliga aktiva användare och över två miljarder nätter analyserade i fler än 150 länder är Sleep Cycle den ledande appen för sömnmonitorering och en av de mest använda tjänsterna för förbättring av sömnhälsa världen över. Sleep Cycles uppdrag är att förbättra den globala hälsan genom att få människor världen över att sova bättre. Sedan lansering 2009 har Sleep Cycle hjälpt miljoner människor förstå sina sömnvanor och förbättra sin sömn. Mobilapplikationen hjälper användare somna lättare, läser av och analyserar sömnen under natten, väcker användaren i lätt sömnfas och ger insikt i hur sömnkvalitet på bästa sätt förbättras. Sleep Cycle är en av världens mest omfattande källor för sömnstatistik och bidrar till sömnforskning och rapportering över hela världen. Sleep Cycle är noterat på Nasdaq Stockholm under tickern SLEEP och har sitt huvudkontor i Göteborg, Sverige.