Logotype
Sleep Cycle genomför effektiviseringar för ökad lönsamhet och fortsatt tillväxt
maj 15, 2023, 09:00
Regulatory information
15 maj, 2023, Göteborg – Sleep Cycle (ticker: SLEEP), marknadsledande inom sömnanalys, avser att genomföra ett antal åtgärder för att öka effektiviteten och anpassa verksamheten till rådande osäkra marknadsläge. Besparingsprogrammet innebär att cirka tio tjänster berörs, samt att investeringar i marknadsföring och produktutveckling utanför kärnverksamheten avser att reduceras.  De totala besparingarna beräknas uppgå till ca 25 Mkr på helårsbasis. Förändringarna förväntas vara fullt genomförda under det fjärde kvartalet 2023. Påverkan på användartillväxten förväntas vara begränsad.

De avsedda åtgärderna är ett sätt att säkra resurser för att kunna genomdriva strategin och skapa förutsättningar för långsiktig tillväxt och en uthållig vinstmarginal. Genom att minska satsningarna på initiativ utanför kärnprodukten så som företagsförsäljning och kundanskaffning via betalda marknadsföringskanaler beräknas besparingar på ca 25 Mkr på helårsbasis kunna uppnås. Påverkan på användartillväxt förväntas vara begränsad. De anställda och konsulter som berörs av neddragningarna är främst kopplade till dessa funktioner.

Sedan 2021 har Sleep Cycle accelererat utvecklingen av bolaget och ökat satsningarna på produktutveckling och investerat i personal. Investeringarna är koncentrerade till utveckling av Sleep Cycles patenterade algoritm för AI-analys av ljud och sömn, utveckling av nya funktioner samt optimering av användarupplevelsen för att skapa högre konverterings- och förnyelsegrader. Dessa satsningar kommer fortsätta att prioriteras och strategin framåt är fokuserad på kostnadseffektiv kundanskaffning och tillväxt i användarbasen.

Bolaget kommer vid ett senare tillfälle, när den fulla effekten av förändringarna är kända, att återkomma med eventuella justeringar av de finansiella målen.

Sleep Cycles VD, Carl Johan Hederoth, kommenterar:

”Åtgärderna som avses att genomföras ska ses som en anpassning till den omvärld vi lever i. Marknaden har förändrats och därför agerar vi för att nå en högre effektivitet, ökad lönsamhet och säkra långsiktig tillväxt.  Åtgärderna är tuffa men förväntas stärka bolaget och leda till mer fokus på kärnprodukten. Genom fortsatta investeringar i vårt erbjudande ser vi stora möjligheter att öka engagemanget och attrahera fler nya användare. Detta har alltid varit Sleep Cycles styrka och med en effektivare organisation fokuserar vi nu ytterligare på lönsam tillväxt med produktutveckling i centrum.”

Denna information är sådan som Sleep Cycle AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 maj 2023 kl. 9:00 CET.

För mer information kontakta:

Carl Johan Hederoth
VD
[email protected]

Per Andersson
CFO och Head of Investor Relations

[email protected]
+46 70 939 5327

Om Sleep Cycle
Med miljoner dagliga aktiva användare och över två miljarder nätter analyserade i fler än 150 länder är Sleep Cycle den ledande appen för sömnmonitorering och en av de mest använda tjänsterna för förbättring av sömnhälsa världen över. Sleep Cycles uppdrag är att förbättra den globala hälsan genom att få människor världen över att sova bättre. Sedan lansering 2009 har Sleep Cycle hjälpt miljoner människor förstå sina sömnvanor och förbättra sin sömn. Mobilapplikationen hjälper användare somna lättare, läser av och analyserar sömnen under natten, väcker användaren i lätt sömnfas och ger insikt i hur sömnkvalitet på bästa sätt förbättras. Sleep Cycle är en av världens mest omfattande källor för sömnstatistik och bidrar till sömnforskning och rapportering över hela världen. Sleep Cycle är noterat på Nasdaq Stockholm under tickern SLEEP och har sitt huvudkontor i Göteborg, Sverige.

Downloads