Logotype
Sleep Cycle tillkännager preliminärt finansiellt resultat för det fjärde kvartalet 2022
januari 16, 2023, 09:01
Regulatory information
Göteborg, Sverige — 16 januari, 2023. I ljuset av att Velvet Cichlid AB, ett bolag kontrollerat av ett konsortium bestående av GLA Invest SA, MCGA AB, h265 AB och Petter Wallin, offentliggjort ett kontanterbjudande till aktieägarna i Sleep Cycle AB (publ) (”Sleep Cycle”) tillkännager Sleep Cycle preliminär finansiell information för perioden 1 oktober - 31 december 2022 och för helåret 2022. Informationen föregår bokslutskommunikén för 2022 som offentliggörs 10 februari 2023.

Följande finansiell information är preliminär, icke reviderad, och kan komma att förändras i bokslutskommunikén som offentliggörs 10 februari 2023:

Fjärde kvartalet i sammandrag (oktober-december 2022)

 • Nettoomsättningen ökade med 16,0 (15,0) % och uppgick till 55 703 (48 040) Tkr. Valutajusterad nettoomsättningstillväxt uppgick till 6,7 (21,7) %.
 • Rörelseresultatet uppgick till 5 011 (8 030) Tkr och rörelsemarginalen var 9,0 (16,7) %.
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 7 813 (8 030) Tkr och justerad rörelsemarginal var 14,0 (16,7) %. Det fjärde kvartalet 2022 påverkades av jämförelsestörande kostnader om 2 802 Tkr relaterat till kontanterbjudandet. Inga jämförelsestörande kostnader registrerades i det fjärde kvartalet 2021.
 • Totala antalet betalande prenumeranter uppgick vid periodens slut till 904k (901k), en ökning om 0,3 % jämfört med föregående år.
 • ARPU i kvartalet uppgick till 244 (214) kr, en tillväxt om 14,2 (0,1) %.
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick i kvartalet till 0,20 (0,33) kr. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,20 (0,32) kr.

Helåret i sammandrag (januari-december 2022)

 • Nettoomsättningen ökade med 16,6 (14,7) % och uppgick till 213 271 (182 937) Tkr. Valutajusterad nettoomsättningstillväxt uppgick till 12,4 (21,6) %.
 • Rörelseresultatet uppgick till 44 110 (10 325) Tkr och rörelsemarginalen var 20,7 (5,6) %.
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 46 912 (36 386) Tkr och justerad rörelsemarginal var 22,0 (19,9) %. Helåret 2022 påverkades av jämförelsestörande kostnader om 2 802 Tkr relaterat till kontanterbjudandet. Helåret 2021 påverkades av jämförelsestörande kostnader relaterat till IPO om 26 061 Tkr.
 • Totala antalet betalande prenumeranter uppgick vid periodens slut till 904k (901k), en ökning om 0,3 % jämfört med föregående år.
 • ARPU för helåret uppgick till 236 (212) kr, en tillväxt om 11,0 (0,0) %.
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick i kvartalet till 1,77 (0,43) kr. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,74 (0,42) kr.

Verkställande direktör Carl Johan Hederoth kommenterar fjärde kvartalet:

”Vi fortsatte att leverera stabil tillväxt under det fjärde kvartalet. ARPU ökade nästan 14% under perioden, delvis som ett resultat av de prisjusteringar som implementerats under 2022. I linje med det strategiska beslutet att öka priserna, som implementerades på de flesta marknaderna under det fjärde kvartalet, lyckades vi leverera tillväxt med antalet prenumerationer i nivå med föregående år”.

”Som planerat, exkluderat kostnader relaterade till kontanterbjudandet, ökade vi investeringarna i marknadsföring och produktutveckling under Q4-22 vilket påverkade rörelsemarginalen jämfört med föregående kvartal. Vi gjorde detta för att stärka vår affär och skapa förutsättningar för en god start på 2023. Från och med Q1-23 förväntar vi oss en rörelsemarginal i nivå med tidigare kvartal”.

”De makroekonomiska utmaningarna kommer troligtvis fortsätta påverka ekosystemet för appar under 2023 men min bild är att Sleep Cycle är väl positionerat och genom en stark balansräkning har vi resurserna att navigera i denna miljö. Med en roadmap av spännande releaser under 2023, och fullt implementerade prisförändringar från 2022, förväntar jag mig fortsatt positiv försäljningsutveckling under kommande kvartal”.

Denna information är sådan som Sleep Cycle AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 januari 2023 kl. 8:55 CET.

För mer information kontakta:

Carl Johan Hederoth
VD
[email protected]

Per Andersson
CFO och Head of Investor Relations

[email protected]
+46 70 939 5327

Malin Abrahamsson
Head of PR
[email protected]
+46 73 972 6424

Om Sleep Cycle

Med miljoner dagliga aktiva användare och över två miljarder nätter analyserade i fler än 150 länder är Sleep Cycle den ledande appen för sömnmonitorering och en av de mest använda tjänsterna för förbättring av sömnhälsa världen över. Sleep Cycles uppdrag är att förbättra den globala hälsan genom att få människor världen över att sova bättre. Sedan lansering 2009 har Sleep Cycle hjälpt miljoner människor förstå sina sömnvanor och förbättra sin sömn. Mobilapplikationen hjälper användare somna lättare, läser av och analyserar sömnen under natten, väcker användaren i lätt sömnfas och ger insikt i hur sömnkvalitet på bästa sätt förbättras. Sleep Cycle är en av världens mest omfattande källor för sömnstatistik och bidrar till sömnforskning och rapportering över hela världen. Sleep Cycle är noterat på Nasdaq Stockholm under tickern SLEEP och har sitt huvudkontor i Göteborg, Sverige.

Downloads