Logotype
Valberedningen i Sleep Cycle utsedd
november 10, 2023, 13:00
Regulatory information
Göteborg, 10 november 2023. Valberedningen inför Sleep Cycle AB’s årsstämma 2024 har blivit utsedd genom att bolagets tre största ägare, eller ägargrupper, utsett varsin representant till valberedningen.

Enligt den instruktion för valberedningen i Sleep Cycle som antogs på årsstämman 19 maj 2021 ska valberedningen, utöver styrelsens ordförande, bestå av representanter för de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna per den 30 september året innan det år då årsstämman infaller.

Efter att de tre största aktieägarna utsett varsin representant har styrelsens ordförande sammankallat valberedningen till dess första möte. Valberedningen består av följande ledamöter:

 • Martin Anthonsen, utsedd av MCGA AB och H265 AB som respektive representerar 21,5% av rösterna och tillsammans representerar 42,9% av rösterna. 
 • Erik Olsson, utsedd av GLA Invest SA som representerar 23,6% av rösterna.
 • Anna Sundberg, utsedd av Handelsbanken Fonder som representerar 3,6% av rösterna.
 • Anne Broeng, styrelseordförande i Sleep Cycle.

Valberedningen representerar tillsammans 70,1% av rösterna i bolaget. Valberedningen har utsett Anna Sundberg till ordförande.

Valberedningen ska förbereda och för årsstämman presentera följande beslutsförslag:

 • Stämmoordförande
 • Antal styrelseledamöter
 • Styrelseledamöter
 • Styrelseordförande
 • Styrelsearvoden med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete,
 • Revisorer
 • Arvode för bolagets revisorer
 • I den mån så anses erforderligt, ändringar i tillämplig valberedningsinstruktion

Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag fullgöra de uppgifter som enligt aktiebolagslagen och svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

Information om valberedningens arbete samt instruktionen till valberedningen återfinns på bolagets hemsida. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2024 samt på bolagets hemsida – www.sleepcycle.com.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan kontakta valberedningen på bolagets adress eller genom e-post till [email protected]. För att ge valberedningen möjlighet att beakta ett förslag måste det ha inkommit till valberedningen i god tid före årsstämman, dock senast den 11 februari 2024

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Jivmark
VD
[email protected]

Per Andersson
CFO
[email protected]
+46 70 939 5327

Om Sleep Cycle

Med miljoner dagliga aktiva användare och över två miljarder nätter analyserade i fler än 150 länder är Sleep Cycle den ledande appen för sömnmonitorering och en av de mest använda tjänsterna för förbättring av sömnhälsa världen över. Sleep Cycles uppdrag är att förbättra den globala hälsan genom att få människor världen över att sova bättre. Sedan lansering 2009 har Sleep Cycle hjälpt miljoner människor förstå sina sömnvanor och förbättra sin sömn. Mobilapplikationen hjälper användare somna lättare, läser av och analyserar sömnen under natten, väcker användaren i lätt sömnfas och ger insikt i hur sömnkvalitet på bästa sätt förbättras. Sleep Cycle är en av världens mest omfattande källor för sömnstatistik och bidrar till sömnforskning och rapportering över hela världen. Sleep Cycle är noterat på Nasdaq Stockholm under tickern SLEEP och har sitt huvudkontor i Göteborg, Sverige.

Downloads