Logotype
Valberedningen reviderar förslaget till val av styrelseledamöter i Sleep Cycle inför årsstämman 2023
april 12, 2023, 10:00
Göteborg, Sverige 12 april 2023. Valberedningen har informerats om att Ödgärd Andersson avböjer omval till styrelsen vid kommande årsstämma i Sleep Cycle på grund av tidsbrist till följd av andra uppdrag, varför valberedningen reviderar sitt förslag till val av styrelseledamöter i Sleep Cycle inför årsstämman 2023. Med ändring av vad som anges i kallelsen till årsstämman föreslår valberedningen således att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska vara totalt fyra ledamöter utan suppleanter och att ledamöterna Anne Broeng, Olof Nilsson och Rasmus Järborg ska omväljas som styrelseledamöter samt att nyval ska ske av Mathias Høyer.

Valberedningen har inlett arbetet med att hitta en ersättare för Ödgärd Andersson för inval så snart som praktiskt möjligt efter årsstämman.

Sleep Cycle kommer att publicera ett uppdaterat formulär för anmälan och poströstning på bolagets hemsida innehållande valberedningens reviderade förslag. De aktieägare som redan avgett poströst inför årsstämman 2023 uppmanas att inkomma med en ny poströst enligt det uppdaterade formuläret.

För mer information, vänligen kontakta:

Anna Sundberg, valberedningens ordförande.
+46 70 845 0391
[email protected]

Om Sleep Cycle
Med miljoner dagliga aktiva användare och över två miljarder nätter analyserade i fler än 150 länder är Sleep Cycle den ledande appen för sömnanalys och en av de mest använda tjänsterna för förbättring av sömnhälsa världen över. Sleep Cycles uppdrag är att förbättra den globala hälsan genom att få människor världen över att sova bättre. Sedan lansering 2009 har Sleep Cycle hjälpt miljoner människor förstå sina sömnvanor och förbättra sin sömn. Mobilapplikationen hjälper användare somna lättare, läser av och analyserar sömnen under natten, väcker användaren i lätt sömnfas och ger insikt i hur sömnkvalitet på bästa sätt förbättras. Sleep Cycle (www.sleepcycle.com) är en av världens mest omfattande källor för sömnstatistik och bidrar till sömnforskning och rapportering över hela världen. Sleep Cycle är noterat på Nasdaq Stockholm under tickern SLEEP. Sleep Cycle har sitt huvudkontor i Göteborg, Sverige.

Downloads