Logotype
Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter i Sleep Cycle
mars 2, 2023, 11:00
GÖTEBORG, Sverige – 2 mars, 2023 – Valberedningen för Sleep Cycle AB (publ) lägger fram följande förslag avseende antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter inför årsstämman 2023 i bolaget.

Sleep Cycles valberedning inför årsstämman 2023 har utsetts i enlighet med de riktlinjer som beslutades vid årsstämman 2021 och utgörs av Anna Sundberg, valberedningens ordförande (Handelsbanken Fonder), Mathias Høyer (MCGA AB och H265 AB), Erik Olsson (GLA Invest SA) och Lars Berg (styrelseordförande Sleep Cycle AB)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Anne Broeng, Olof Nilsson, Rasmus Järborg och Ödgärd Andersson.

Lars Berg har som tidigare meddelats avböjt omval.

Valberedningen föreslår nyval av Mathias Høyer till styrelseledamot.

Mathias Høyer har erfarenheter som investeringsansvarig inom private equity med fokus på investeringar i noterade och onoterade teknikbolag. Han arbetar idag som CFO i Booksy Group Corp. och som strategisk rådgivare i tillväxtbolag. Mathias Høyer har en examen (MSc.) i finansiell ekonomi från University of Oxford.

Valberedningen föreslår nyval av Anne Broeng som styrelseordförande. Anne Broeng är styrelseledamot i Sleep Cycle och ordförande i revisionsutskottet sedan 2020.

Anne har en bakgrund med ledande befattningar såsom Group EVP, CFO och CIO för PFA Pension mfl. Idag är Anne Broeng professionell styrelseledamot med uppdrag som styrelseordförande i Velliv A/S och Asta & Jul.P Justesen Fond, styrelseledamot i Rambøll Group A/S, NNIT A/S, VKR Holding och Aquaporin A/S. Anne Broeng är civilekonom (MSc.) från Aarhus Universitet.

Information om de som föreslås till Sleep Cycle ABs styrelse, valberedningens motiverade yttrande samt valberedningens fullständiga förslag kommer presenteras i samband med att kallelsen till årsstämman 2023 offentliggörs.

För mer information om Sleep Cycle, vänligen gå till http://www.sleepcycle.com.

Mediakontakter:

Per Andersson
CFO and Head of Investor Relations
[email protected]
+46 70 939 5327

Malin Abrahamsson
Head of PR
[email protected]
+46 73 972 6424

Om Sleep Cycle
Med miljoner dagliga aktiva användare och över två miljarder nätter analyserade i fler än 150 länder är Sleep Cycle den ledande appen för sömnanalys och en av de mest använda tjänsterna för förbättring av sömnhälsa världen över. Sleep Cycles uppdrag är att förbättra den globala hälsan genom att få människor världen över att sova bättre. Sedan lansering 2009 har Sleep Cycle hjälpt miljoner människor förstå sina sömnvanor och förbättra sin sömn. Mobilapplikationen hjälper användare somna lättare, läser av och analyserar sömnen under natten, väcker användaren i lätt sömnfas och ger insikt i hur sömnkvalitet på bästa sätt förbättras. Sleep Cycle (www.sleepcycle.com) är en av världens mest omfattande källor för sömnstatistik och bidrar till sömnforskning och rapportering över hela världen. Sleep Cycle är noterat på Nasdaq Stockholm under tickern SLEEP. Sleep Cycle har sitt huvudkontor i Göteborg, Sverige.

Downloads