Logotype
Sleep Cycle AB lanserar ny affärsstrategi
februari 26, 2024, 15:30
Regulatory information
Göteborg 26 februari 2024 - Med fler än två miljoner aktiva användare i 150 länder är Sleep Cycle ledande i världen inom sömn-teknologi. I syfte att sätta ytterligare fokus på innovation och nya sätt att leverera på Sleep Cycles kundlöfte har styrelsen idag antagit en ny affärsstrategi. Den nya affärsstrategin kommer att tillkännages vid en kapitalmarknadspresentation den 20 mars. Avsikten är att presentera uppdaterade finansiella mål inför kapitalmarknadspresentationen.

Ny affärsstrategi antagen av styrelsen idag
En ny, omfattande affärsstrategi har idag antagits av styrelsen i Sleep Cycle. Den nya strategin tar hänsyn till att det finns flera stora strukturella trender som driver tillväxt på marknaden för sömnspårningsapplikationer - ökat konsumentfokus på hälsa och välbefinnande, sömn som grunden för hälsa och välbefinnande, ökad konsumentmakt inom hälsa, och ökad penetration av prenumerationsbaserad teknologi.

”Vi är övertygade om att Sleep Cycles AI-baserade ljudteknik och robusta plattform har positionerat oss väl för att dra nytta av alla dessa trender – och möta människors utvecklade och förhöjda behov inom segmentet life style. Vi ser också att vår varumärkesposition speglas i våra prenumerationsdata. Faktum är att 80 procent av Sleep Cycles prenumerantstillväxt är helt organisk; endast 20 procent kommer från betalda kanaler. På vår marknad är siffrorna ofta omvända", säger Erik Jivmark, vd Sleep Cycle.

Den nya strategin syftar till att sätta Sleep Cycle på en mer offensiv utvecklingskurva med bättre möjligheter att dra nytta av organisk tillväxt.

"Vårt team kommer att satsa intensivt på vår kärnprodukt och driva fram nya, datadrivna innovationer som kommer att skilja oss från mängden. Vi bevittnar just nu uppvaknandet av sömnekonomin, och vi har för avsikt att äga sömnteknologiutrymmet", fortsätter Erik Jivmark.

Affärsstrategin fokuserar på tre huvudområden: användartillväxt, engagemang samt plattform och data:

Användartillväxt
Sleep Cycle har idag en stadig organisk tillväxt och ett betydande antal nya prenumeranter kommer från rekommendationer eller ”word-of-mouth”. Den nya strategin fokuserar på att öka synligheten och närvaron i förtjänade mediekanaler i syfte att dra nytta av denna organiska tillväxt. Insatserna kommer att fokuseras på ökat PR-engagemang och varumärkesbyggande, nya och befintliga partnerskap, en omarbetad prissättningsstrategi, förbättrad användarupplevelse och produktutveckling.

Engagemang
Att behålla användare är avgörande med tanke på Sleep Cycles prenumerationsbaserade affärsmodell. Högre engagemang innebär bättre möjligheter att behålla användare. Teknologisk innovation och produktutveckling kommer att vara avgörande för att öka värdet för användaren, vilket i sin tur driver engagemang. Fokus kommer att ligga på att utveckla appens teknologi och funktioner för att förbättra datakvaliteten och öka användarnas förtroende för tjänsten. Användarupplevelsen kommer att förbättras, och fokus kommer att ligga på att stärka engagemanget genom hela användarresan och förstärka vanebildande beteenden med hjälp av en personligt anpassad upplevelse.

Plattform och data
Genom Sleep Cycles egna plattform samlas stora mängder aggregerade, anonymiserade data in i realtid. Detta möjliggör kontinuerliga produktförbättringar som säkerställer en högkvalitativ användarupplevelse, vilket fungerar som en grund för produktutveckling. Den nyligen lanserade funktionen, Cough Radar, var det första beviset på att Sleep Cycle kan dra nytta av data utanför kärnprodukten. Utöver att skapa ytterligare värde för nuvarande användare hjälper Cough Radar till att attrahera nya segment. Den nya strategin utforskar nya sätt att dra nytta av data, främst genom intäktsgenerering från anonymiserade data och utvecklingsverktyg för tredjepartsutvecklare (SDK).

Detaljer om den nya affärsstrategin kommer att kommuniceras vid en kapitalmarknadspresentation den 20 mars. Anmäl dig med hjälp av länken nedan:

Inbjudan till investerar-/analytikerpresentation

Denna information är sådan som Sleep Cycle AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari 2024 kl. 15:30 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Jivmark
VD
[email protected]

Per Andersson
CFO
[email protected]
+46 70 939 5327

Om Sleep Cycle
Med miljoner dagliga aktiva användare och över två miljarder nätter analyserade i fler än 150 länder är Sleep Cycle den ledande appen för sömnmonitorering och en av de mest använda tjänsterna för förbättring av sömnhälsa världen över. Sleep Cycles uppdrag är att förbättra den globala hälsan genom att få människor världen över att sova bättre. Sedan lansering 2009 har Sleep Cycle hjälpt miljoner människor förstå sina sömnvanor och förbättra sin sömn. Mobilapplikationen hjälper användare somna lättare, läser av och analyserar sömnen under natten, väcker användaren i lätt sömnfas och ger insikt i hur sömnkvalitet på bästa sätt förbättras. Sleep Cycle är en av världens mest omfattande källor för sömnstatistik och bidrar till sömnforskning och rapportering över hela världen. Sleep Cycle är noterat på Nasdaq Stockholm under tickern SLEEP och har sitt huvudkontor i Göteborg, Sverige.

Downloads