Logotype
Sleep Cycle bokslutskommuniké 2023: Fortsatt användartillväxt summerar starkt år
februari 8, 2024, 08:30
Regulatory information
Göteborg, Sverige — 8 februari 2024

Fjärde kvartalet i sammandrag (oktober-december 2023)

 • Nettoomsättningen uppgick till 61 254 (55 405) Tkr och ökade med 10,6 (16,1) %. Valutajusterad nettoomsättningstillväxt uppgick till 5,7 (8,6) %.
 • Rörelseresultatet uppgick till 12 689 (4 549) Tkr och rörelsemarginalen var 20,7 (8,2) %. Rörelseresultatet belastades av en ej kassa-flödespåverkande nedskrivning om 6 341 Tkr. Exkluderat nedskrivning var marginalen 31,1 %.
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 12 689 (7 351) Tkr och justerad rörelsemarginal var 20,7 (13,3) %.
 • Totala antalet betalande prenumeranter uppgick vid periodens slut till 893k (904k).
 • ARPU i kvartalet uppgick till 272 (243) kr. Valutajusterad ARPU uppgick till 260 kr.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick i kvartalet till 0,52 (0,18) kr.

Helåret i sammandrag (januari-december 2023)

 • Nettoomsättningen uppgick till 236 146 (212 034) Tkr och ökade med 11,4 (16,8) %. Valutajusterad nettoomsättningstillväxt uppgick till 3,1 (12,3) %.
 • Rörelseresultatet uppgick till 56 606 (42 807) Tkr och rörelsemarginalen var 24,0 (20,2) %.
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 61 437 (45 609) Tkr och justerad rörelsemarginal var 26,0 (21,5) %. Under 2023 har kostnader relaterade till effektiviseringsprogram justerats för.
 • ARPU i perioden uppgick till 262 (234) kr. Valutajusterad ARPU uppgick till 242 kr.
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick i perioden till 2,28 (1,72) kr. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,28 (1,69) kr.

Viktiga händelser under rapportperioden

 • 1 november tillträdde Erik Jivmark som ny verkställande direktör. Erik kommer närmast från en liknande tjänst hos Volvo Car Mobility.
 • Under november lanserades den nya funktionen Cough Radar. Baserat på Sleep Cycles data visar funktionen hur hostningar och förkylningar utvecklas i realtid.
 • Vid en extra bolagsstämma 23 november beslutades om inrättande av ett incitaments-program för bolagets verkställande direktör.
 • Efter en strategisk översyn beslutades att avveckla Sleep Cycle Kids. Avvecklingen innebär att resultatet belastas med en nedskrivning om 6,3 Mkr utan påverkan på framtida omsättning.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

 • 23 januari meddelades att Sleep Cycle omorganiserar och konsoliderar verksamheten till huvudkontoret i Göteborg.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 2,30 kr per aktie, motsvarande 46,6 Mkr, baserat på antalet utestående aktier per 7 februari 2024. 1,30 kr per aktie utgör ordinarie utdelning och 1,00 kr per aktie utgör extraordinär utdelning för 2023.

Verkställande direktör Erik Jivmark kommenterar kvartalet:

”När 2023 summeras kan vi konstatera att den positiva trenden från det tredje kvartalet höll i sig. Antalet prenumeranter fortsatte att öka i det fjärde kvartalet samtidigt som EBIT marginalen växte med 72,6 % jämfört med föregående år. Fokuset på produktutveckling och konvertering i kombination med kostnadseffektiv kundanskaffning har inte bara gjort att vi lyckades vända till tillväxt i antalet prenumeranter under året utan även skapat en förbättrad användarupplevelse”.

”Efter mina första månader som VD för Sleep Cycle konstaterar jag att bolaget har en stark marknadsposition, ett mycket uppskattat erbjudande samt ett kompetent och innovativt team. Under våren kommer vi presentera en uppdaterad strategi med fokus på ökad tillväxt. Under året kommer vi fortsätta sträva efter att stärka vår position på marknaden, genom att öka produktiviteten i bolaget, kapitalisera mer på vår data och öka förmågan att leverera högkvalitativ sömnanalys till våra användare världen över”.

Denna information är sådan som Sleep Cycle AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 februari 2024 kl. 8:30 CET.

Hela delårsrapporten finns tillgänglig på https://investors.sleepcycle.com

Sleep Cycles VD Erik Jivmark och CFO Per Andersson kommer att presentera kvartalet på torsdag 8 februari kl 9:30 CET. Presentationen är tillgänglig på https://ir.financialhearings.com/sleep-cycle-q4-2023

För mer information kontakta:

Erik Jivmark
VD

[email protected]

Per Andersson
CFO

[email protected]
+46 70 939 5327

Om Sleep Cycle

Med miljoner dagliga aktiva användare och över två miljarder nätter analyserade i fler än 150 länder är Sleep Cycle den ledande appen för sömnmonitorering och en av de mest använda tjänsterna för förbättring av sömnhälsa världen över. Sleep Cycles uppdrag är att förbättra den globala hälsan genom att få människor världen över att sova bättre. Sedan lansering 2009 har Sleep Cycle hjälpt miljoner människor förstå sina sömnvanor och förbättra sin sömn. Mobilapplikationen hjälper användare somna lättare, läser av och analyserar sömnen under natten, väcker användaren i lätt sömnfas och ger insikt i hur sömnkvalitet på bästa sätt förbättras. Sleep Cycle är en av världens mest omfattande källor för sömnstatistik och bidrar till sömnforskning och rapportering över hela världen. Sleep Cycle är noterat på Nasdaq Stockholm under tickern SLEEP och har sitt huvudkontor i Göteborg, Sverige.