Logotype
Sleep Cycle delårsrapport januari – mars 2024: Ökad underliggande tillväxt och ny strategi
maj 3, 2024, 08:30
Regulatory information
Göteborg, Sverige — 3 maj 2024 

Första kvartalet i sammandrag (januari-mars 2024)

 • Nettoomsättningen uppgick till 63 457 (56 162) Tkr och ökade med 13,0 (12,8) %. Valutajusterad nettoomsättningstillväxt uppgick till 11,1 (3,0) %.
 • Rörelseresultatet uppgick till 13 843 (10 914) Tkr och rörelsemarginalen var 21,8 (19,4) %.
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 19 599 (11 212) Tkr och justerad rörelsemarginal var 30,9 (20,0) %.
 • Totala antalet betalande prenumeranter uppgick vid periodens slut till 893k (881k).
 • ARPU i kvartalet uppgick till 276 (251) kr. Valutajusterad ARPU uppgick till 271 (243) kr.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick i kvartalet till 0,57 (0,44) kr.

Viktiga händelser under rapportperioden

 • 23 januari meddelades att Sleep Cycle omorganiserar och konsoliderar verksamheten till huvudkontoret i Göteborg. Bolagets CPO och CHRO, Samuel Cyprian och Cecilia Mikkov, valde att inte flytta till Göteborg och lämnar bolaget under det andra kvartalet.
 • 26 februari antog Sleep Cycle en ny affärsstrategi som fokuserar på användartillväxt, användarengagemang och att skapa nya intäktsströmmar genom bolagets teknologi och data.
 • 27 februari meddelades att Peter Alsterberg rekryterats till en nyinrättad roll som CCO. Genom den nyinrättade rollen ökar bolagets kommersiella fokus. Peter tillträdde 8 april.
 • 20 mars höll Sleep Cycle en kapitalmarknadspresentation där uppdaterade finansiella mål presenterades. De nya målen är fördubblade intäkter på medellång sikt och en årlig rörelsemarginal om ca 25%. Utdelningspolicyn är oförändrad.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

 • 8 april meddelades att Petter Höglander rekryterats som CPO. Petter har en bakgrund från prenumerationsbaserade verksamheter inom konsumentsektorn. Petter tillträdde 15 april.
 • Vid Sleep Cycles årsstämma 11 april valdes Hans Skruvfors till ny ledamot av styrelsen. Rasmus Järborg och Olof Nilsson avböjde omval. Årsstämman fattade också beslut om ett nytt teckningsoptionsprogram samt om ordinarie utdelning om 1,30 kr per aktie och extraordinär utdelning om 1,00 kr per aktie för 2023.
 • 12 april meddelades att Sleep Cycle rekryterat Elisabeth Hedman som ny CFO efter att nuvarande CFO Per Andersson önskat fortsätta sin karriär utanför Sleep Cycle. Elisabeth tillträder 1 juni.

Verkställande direktör Erik Jivmark kommenterar kvartalet:

”Under det första kvartalet ökade intäkterna med 13 % och vi såg en starkare underliggande tillväxt än tidigare kvartal, också justerat för valutakurseffekter. De insatser vi gjort för att öka nykundsanskaffningen har gett resultat och antalet prenumeranter ökade med 1,4% till 893 000 jämfört med föregående år. Med en justerad EBIT-marginal på 31 % står vi starka när vi nu lägger in en högre växel för att öka tillväxten”.

”Mitt fokus nu, och för återstående del av året, är att verkställa den nya strategi vi presenterade under kvartalet. Jag är trygg med att vi har en lönsam affär och vi kommer därför att öka våra investeringar inom tre områden; användartillväxt, användarengagemang och plattform och data. Med nya investeringar inom dessa områden är jag övertygad om att vi kan öka tillväxttakten och nå våra mål”.  

Denna information är sådan som Sleep Cycle AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 maj 2024 kl. 8:30 CET.

Hela delårsrapporten finns tillgänglig på https://investors.sleepcycle.com

Sleep Cycles VD Erik Jivmark, CFO Per Andersson och CCO Peter Alsterberg kommer att presentera kvartalet på fredag 3 maj kl 9:30 CET. Presentationen är tillgänglig på https://ir.financialhearings.com/sleep-cycle-q1-2024

För mer information kontakta:

Erik Jivmark
VD

[email protected]

Per Andersson
CFO

[email protected]

Jonna Grenfeldt
PR och Kommunikation

[email protected]
+46 70 735 7539

Om Sleep Cycle
Med miljoner dagliga aktiva användare och över två miljarder nätter analyserade i fler än 150 länder är Sleep Cycle den ledande appen för sömnmonitorering och en av de mest använda tjänsterna för förbättring av sömnhälsa världen över. Sleep Cycles uppdrag är att förbättra den globala hälsan genom att få människor världen över att sova bättre. Sedan lansering 2009 har Sleep Cycle hjälpt miljoner människor förstå sina sömnvanor och förbättra sin sömn. Mobilapplikationen hjälper användare somna lättare, läser av och analyserar sömnen under natten, väcker användaren i lätt sömnfas och ger insikt i hur sömnkvalitet på bästa sätt förbättras. Sleep Cycle är en av världens mest omfattande källor för sömnstatistik och bidrar till sömnforskning och rapportering över hela världen. Sleep Cycle är noterat på Nasdaq Stockholm under tickern SLEEP och har sitt huvudkontor i Göteborg, Sverige.