Logotype
Sleep Cycle tillkännager strategisk förändring i syfte att konsolidera personalstyrkan i Göteborg
januari 23, 2024, 09:00
Göteborg, 23 januari, 2024. Sleep Cycle AB (publ), den världsledande appen för sömnanalys, tillkännager idag en strategisk förändring som syftar till att förbättra samarbetet mellan enheter och öka den operativa effektiviteten. Företaget avser att konsolidera personalstyrkan till huvudkontoret i Göteborg, vilket innebär att alla funktioner knyts närmare varandra och positionerar organisationen väl inför både löpande utmaningar och framtida tillväxt.

Under första kvartalet 2024 inleder Sleep Cycle initiativ som syftar till att förbättra den operativa effektiviteten och ena personalstyrkan kring en ny strategi som kommer att lanseras under andra kvartalet 2024. Den största organisatoriska förändringen i samband med detta är att Stockholmskontoret kommer att avvecklas. Samtliga anställda vid Stockholmskontoret, inklusive distansanställda, kommer att erbjudas likvärdiga tjänster vid huvudkontoret i Göteborg. Dessa anställda kommer att erbjudas ekonomisk kompensation för flyttkostnader.

“Vi är helt övertygade om att en avgörande framgångsfaktor inför lanseringen av vår nya strategi är att samla hela verksamheten under samma tak. Det kommer att underlätta samarbete och innebära en mera sammanhängande, tvärfunktionell arbetsmiljö. Vi ser mycket fram emot att vi alla jobbar närmare tillsammans under detta strategiskt viktiga vägskäl för Sleep Cycle,” säger Erik Jivmark, vd Sleep Cycle.

Den strategiska förändringen är inte en del av ett uttalat kostnadsbesparingsprogram men konsolideringen av Sleep Cycles två kontor innebär att företaget kan samla alla funktioner närmare varandra, öka effektiviteten och därigenom minska kostnaderna.

“När konsolideringen är helt genomförd förväntar vi oss att den genererar årliga kostnadsbesparingar om ca 5 miljoner SEK. Permanenta besparingar inkluderar kostnader såsom kontorshyra och överlappande funktioner med tillhörande utgifter inklusive resor. Planen kan även komma att innebära ytterligare kostnader hänförliga till flyttkostnader och utgifter relaterade till temporära resurser under första halvåret 2024; kostnadspåverkan under helåret 2024 från dessa förändringar förväntas bli neutral. Sammantaget ser vi en positiv effekt på långsiktiga overheadkostnader,” säger Per Andersson, CFO Sleep Cycle.

“Sleep Cycle har en stark position på marknaden och vi är övertygade om att dessa strategiska förändringar kommer att bidra till att förflytta oss mot vår mission: att förbättra den globala hälsan genom att hjälpa människor världen över att sova bättre. Under första kvartalet fokuserar vi på att sammanfoga funktioner och ta fram en ny strategi. Och under andra kvartalet kommer vi att börja leverera på strategin. Jag ser fram emot detta nya kapitel på vår resa och att skapa ännu mer värde för våra kunder, medarbetare och aktieägare,” avslutar Erik Jivmark.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Jivmark
VD

[email protected]

Per Andersson
CFO
[email protected]
+46 70 939 5327

Om Sleep Cycle
Med miljoner dagliga aktiva användare och över två miljarder nätter analyserade i fler än 150 länder är Sleep Cycle den ledande appen för sömnmonitorering och en av de mest använda tjänsterna för förbättring av sömnhälsa världen över. Sleep Cycles uppdrag är att förbättra den globala hälsan genom att få människor världen över att sova bättre. Sedan lansering 2009 har Sleep Cycle hjälpt miljoner människor förstå sina sömnvanor och förbättra sin sömn. Mobilapplikationen hjälper användare somna lättare, läser av och analyserar sömnen under natten, väcker användaren i lätt sömnfas och ger insikt i hur sömnkvalitet på bästa sätt förbättras. Sleep Cycle är en av världens mest omfattande källor för sömnstatistik och bidrar till sömnforskning och rapportering över hela världen. Sleep Cycle är noterat på Nasdaq Stockholm under tickern SLEEP och har sitt huvudkontor i Göteborg, Sverige.

Downloads