Logotype

Årsstämma 2024

Årsstämma i Sleep Cycle AB (publ) kommer att äga rum den 11 april 2024 i Göteborg.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat vid årsstämman ska begära detta skriftligen hos styrelsen via e-post till [email protected] eller via ordinarie post till följande adress Drakegatan 10, 412 50 Göteborg.

För att kunna tas in i kallelsen och årsstämmans dagordning ska ärendet ha inkommit till styrelsen senast den 22 februari 2024.