Logotype

Extra bolagsstämma 2023-07-26

Extra bolagsstämma 2023

Extra bolagsstämma i Sleep Cycle AB (publ), hölls den 26 juli 2023 kl. 14.00 på bolagets huvudkontor, våning 20, Drakegatan 10, 412 50 Göteborg. Vänligen finn all relaterad dokumentation till stämman nedan. 

Protokoll extra bolagsstämma 2023

Kommuniké extra bolagsstämma 2023

Kallelse till extra bolagsstämma 2023

Valberedningens förslag och motiverande yttrande

Fullmaktsformulär

Poströstningsformulär