Logotype

Extra bolagsstämma 2023-11-23

Extra bolagsstämma 2023

Extra bolagsstämma i Sleep Cycle AB (publ), hölls den 23 november 2023 kl. 13.00 på bolagets huvudkontor, våning 20, Drakegatan 10, 412 50 Göteborg. Vänligen finn all relaterad dokumentation till stämman nedan. 

Protokoll extra bolagsstämma 2023

Kommuniké extra bolagsstämma 2023

Kallelse till extra bolagsstämma 2023

Styrelsens förslag till teckningsoptionsprogram 2023-2027

Villkor teckningsoptioner 2023-2027

Styrelsens redogörelse enligt 14:8 ABL

Revisorns yttrande enligt 14:8 ABL

Fullmaktsformulär

Poströstningsformulär