Logotype

Uppförandekod

Sleep Cycle är dedikerade till att bedriva affärer med högsta möjliga standard. Uppförandekoden är ett av sätten att utöva dessa standarder i praktiken. Att vara anställd på Sleep Cycle omfattar många bra saker såväl som ansvar. Ett ansvar för att upprätthålla höga krav på hur vi varje dag, kommunicerar, beter oss och agerar. Det är inte möjligt för vår uppförandekod att innefatta alla situationer som du kan ställas inför, men den anger den högre principen som bör hjälpa (vägleda) alla som arbetar på Sleep Cycle att "göra rätt sak".

Uppförandekod (engelska)