Logotype

Visselblåsning

Sleep Cycle strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik. I vår verksamhet värnar vi om säkerhet och respekt för alla de människor som berörs av vår verksamhet. Du har en viktig roll för att vi ska lyckas.

In event of a serious violation, it can be reported anonymously to Sleep Cycles whistleblowing service WhistleB.
report.whistleb.com/en/sleepcycle