Logotype

Investerare

Vår finansiella kommunikation ska öppet och relevant berätta om vår verksamhet, marknadsposition och utveckling, främst riktat till dig som aktieägare, investerare eller analytiker.

Det senaste

Aktiekurs

Volume, thousands
[{"d":"2024-01-23","n":"Sleep Cycle tillkännager strategisk förändring i syfte att konsolidera personalstyrkan i Göteborg","u":"/media/pressmeddelanden/2024/sleep-cycle-tillkannager-strategisk-forandring-i-syfte-att-konsolidera-personalstyrkan-i-goteborg/"},{"d":"2024-01-31","n":"Inbjudan till presentation och Q&A i samband med bokslutskommunikén för 2023","u":"/media/pressmeddelanden/2024/inbjudan-till-presentation-och-qa-i-samband-med-bokslutskommuniken-for-2023/"},{"d":"2024-02-08","n":"Sleep Cycle bokslutskommuniké 2023: Fortsatt användartillväxt summerar starkt år","u":"/media/pressmeddelanden/2024/sleep-cycle-bokslutskommunike-2023-fortsatt-anvandartillvaxt-summerar-starkt-ar/"},{"d":"2024-02-26","n":"Sleep Cycle AB lanserar ny affärsstrategi","u":"/media/pressmeddelanden/2024/sleep-cycle-ab-lanserar-ny-affarsstrategi/"},{"d":"2024-02-27","n":"Sleep Cycle meddelar förändringar i ledningsgruppen, etablerar ny CCO-position för att stärka bolagets kommersiella ambitioner","u":"/media/pressmeddelanden/2024/sleep-cycle-meddelar-forandringar-i-ledningsgruppen-etablerar-ny-cco-position-for-att-starka-bolagets-kommersiella-ambitioner/"},{"d":"2024-03-08","n":"Sleep Cycle publicerar årsredovisning för 2023","u":"/media/pressmeddelanden/2024/sleep-cycle-publicerar-arsredovisning-for-2023/"},{"d":"2024-03-11","n":"Sleep Cycles valberedning föreslår Hans Skruvfors som ny styrelseledamot","u":"/media/pressmeddelanden/2024/sleep-cycles-valberedning-foreslar-hans-skruvfors-som-ny-styrelseledamot/"},{"d":"2024-03-11","n":"Kallelse till årsstämma i Sleep Cycle AB (publ)","u":"/media/pressmeddelanden/2024/kallelse-till-arsstamma-i-sleep-cycle-ab-publ/"},{"d":"2024-03-20","n":"Sleep Cycle presenterar uppdaterade finansiella mål","u":"/media/pressmeddelanden/2024/sleep-cycle-presenterar-uppdaterade-finansiella-mal/"},{"d":"2024-04-08","n":"Sleep Cycle utser ny CPO och tillkännager startdatum för CCO; Petter Höglander och Peter Alsterberg tillträder i april","u":"/media/pressmeddelanden/2024/sleep-cycle-utser-ny-cpo-och-tillkannager-startdatum-for-cco-petter-hoglander-och-peter-alsterberg-tilltrader-i-april/"},{"d":"2024-04-11","n":"Beslut vid Sleep Cycles årsstämma 2024","u":"/media/pressmeddelanden/2024/beslut-vid-sleep-cycles-arsstamma-2024/"},{"d":"2024-04-12","n":"Elisabeth Hedman blir ny CFO och Head of IR på Sleep Cycle","u":"/media/pressmeddelanden/2024/elisabeth-hedman-blir-ny-cfo-och-head-of-ir-pa-sleep-cycle/"},{"d":"2024-04-19","n":"Inbjudan till presentation och Q&A i samband med delårsrapport för jan-mar 2024","u":"/media/pressmeddelanden/2024/inbjudan-till-presentation-och-qa-i-samband-med-delarsrapport-for-jan-mar-2024/"},{"d":"2024-05-03","n":"Sleep Cycle delårsrapport januari – mars 2024: Ökad underliggande tillväxt och ny strategi","u":"/media/pressmeddelanden/2024/sleep-cycle-delarsrapport-januari-mars-2024-okad-underliggande-tillvaxt-och-ny-strategi/"},{"d":"2024-06-10","n":"Ny forskning fastställer att skärmljus inte är skadligt för din sömn","u":"/media/pressmeddelanden/2024/ny-forskning-faststaller-att-skarmljus-inte-ar-skadligt-for-din-somn/"},{"d":"2024-07-12","n":"Sleep Cycle AB (publ) bjuder in till presentation av andra kvartalet 2024","u":"/media/pressmeddelanden/2024/sleep-cycle-ab-publ-bjuder-in-till-presentation-av-andra-kvartalet-2024/"},{"d":"2023-01-16","n":"Sleep Cycle tillkännager preliminärt finansiellt resultat för det fjärde kvartalet 2022","u":"/media/pressmeddelanden/2023/sleep-cycle-tillkannager-preliminart-finansiellt-resultat-for-det-fjarde-kvartalet-2022/"},{"d":"2023-01-25","n":"Sleep Cycle meddelar omorganisation och förändringar i ledningsgruppen","u":"/media/pressmeddelanden/2023/sleep-cycle-meddelar-omorganisation-och-forandringar-i-ledningsgruppen/"},{"d":"2023-02-06","n":"Inbjudan till presentation och Q&A i samband med bokslutskommuniké 2022","u":"/media/pressmeddelanden/2023/inbjudan-till-presentation-och-qa-i-samband-med-bokslutskommunike-2022/"},{"d":"2023-02-10","n":"Sleep Cycle bokslutskommuniké 2022: Ökad tillväxt och högre marginal trots osäker omvärld","u":"/media/pressmeddelanden/2023/sleep-cycle-bokslutskommunike-2022-okad-tillvaxt-och-hogre-marginal-trots-osaker-omvarld/"},{"d":"2023-02-23","n":"Sleep Cycle lanserar \"Sleep Cycle Kids\" - appen som hjälper föräldrar att förbättra sina barns sömnvanor","u":"/media/pressmeddelanden/2023/sleep-cycle-lanserar-sleep-cycle-kids---appen-som-hjalper-foraldrar-att-forbattra-sina-barns-somnvanor/"},{"d":"2023-03-02","n":"Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter i Sleep Cycle","u":"/media/pressmeddelanden/2023/valberedningens-forslag-till-val-av-styrelseledamoter-i-sleep-cycle/"},{"d":"2023-03-30","n":"Sleep Cycle publicerar årsredovisning för 2022","u":"/media/pressmeddelanden/2023/sleep-cycle-publicerar-arsredovisning-for-2022/"},{"d":"2023-03-30","n":"Kallelse till årsstämma i Sleep Cycle AB (publ)","u":"/media/pressmeddelanden/2023/kallelse-till-arsstamma-i-sleep-cycle-ab-publ/"},{"d":"2023-04-12","n":"Valberedningen reviderar förslaget till val av styrelseledamöter i Sleep Cycle inför årsstämman 2023","u":"/media/pressmeddelanden/2023/valberedningen-reviderar-forslaget-till-val-av-styrelseledamoter-i-sleep-cycle-infor-arsstamman-2023/"},{"d":"2023-04-19","n":"Inbjudan till presentation och Q&A i samband med delårsrapport för januari-mars 2023","u":"/media/pressmeddelanden/2023/inbjudan-till-presentation-och-qa-i-samband-med-delarsrapport-for-januari-mars-2023/"},{"d":"2023-04-27","n":"Sleep Cycle delårsrapport januari-mars 2023: Stabil tillväxt och positiva effekter från prisjusteringar och valuta","u":"/media/pressmeddelanden/2023/sleep-cycle-delarsrapport-januari-mars-2023-stabil-tillvaxt-och-positiva-effekter-fran-prisjusteringar-och-valuta/"},{"d":"2023-05-08","n":"Beslut vid Sleep Cycles årsstämma 2023","u":"/media/pressmeddelanden/2023/beslut-vid-sleep-cycles-arsstamma-2023/"},{"d":"2023-05-15","n":"Sleep Cycle genomför effektiviseringar för ökad lönsamhet och fortsatt tillväxt","u":"/media/pressmeddelanden/2023/sleep-cycle-genomfor-effektiviseringar-for-okad-lonsamhet-och-fortsatt-tillvaxt/"},{"d":"2023-06-28","n":"Maciej Drejak föreslås som ny styrelseledamot i Sleep Cycle","u":"/media/pressmeddelanden/2023/maciej-drejak-foreslas-som-ny-styrelseledamot-i-sleep-cycle/"},{"d":"2023-06-28","n":"Kallelse till extra bolagsstämma i Sleep Cycle AB (publ)","u":"/media/pressmeddelanden/2023/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-sleep-cycle-ab-publ/"},{"d":"2023-07-20","n":"Inbjudan till presentation och Q&A i samband med delårsrapport för april-juni 2023","u":"/media/pressmeddelanden/2023/inbjudan-till-presentation-och-qa-i-samband-med-delarsrapport-for-april-juni-2023/"},{"d":"2023-07-26","n":"Beslut vid Sleep Cycles extra bolagsstämma 2023","u":"/media/pressmeddelanden/2023/beslut-vid-sleep-cycles-extra-bolagsstamma-2023/"},{"d":"2023-07-27","n":"Sleep Cycle delårsrapport april-juni 2023:  Ökat fokus på kärnverksamheten för att driva tillväxt","u":"/media/pressmeddelanden/2023/sleep-cycle-delarsrapport-april-juni-2023--okat-fokus-pa-karnverksamheten-for-att-driva-tillvaxt/"},{"d":"2023-07-27","n":"Sleep Cycle delårsrapport april-juni 2023:  Ökat fokus på kärnverksamheten för att driva tillväxt","u":"/media/pressmeddelanden/2023/sleep-cycle-delarsrapport-april-juni-2023--okat-fokus-pa-karnverksamheten-for-att-driva-tillvaxt-2023-07-27/"},{"d":"2023-08-25","n":"Erik Jivmark utsedd till ny VD för Sleep Cycle AB (publ)","u":"/media/pressmeddelanden/2023/erik-jivmark-utsedd-till-ny-vd-for-sleep-cycle-ab-publ/"},{"d":"2023-10-18","n":"Inbjudan till presentation och Q&A i samband med delårsrapport för juli-september 2023","u":"/media/pressmeddelanden/2023/inbjudan-till-presentation-och-qa-i-samband-med-delarsrapport-for-juli-september-2023/"},{"d":"2023-10-25","n":"Sleep Cycle delårsrapport juli-september 2023:  Ökad rörelsemarginal och trendbrott i prenumerationstillväxt","u":"/media/pressmeddelanden/2023/sleep-cycle-delarsrapport-juli-september-2023--okad-rorelsemarginal-och-trendbrott-i-prenumerationstillvaxt/"},{"d":"2023-10-25","n":"Kallelse till extra bolagsstämma i Sleep Cycle AB (publ)","u":"/media/pressmeddelanden/2023/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-sleep-cycle-ab-publ-2023-10-25/"},{"d":"2023-11-10","n":"Valberedningen i Sleep Cycle utsedd","u":"/media/pressmeddelanden/2023/valberedningen-i-sleep-cycle-utsedd/"},{"d":"2023-11-23","n":"Beslut vid Sleep Cycles extra bolagsstämma 23 november 2023","u":"/media/pressmeddelanden/2023/beslut-vid-sleep-cycles-extra-bolagsstamma-23-november-2023/"},{"d":"2023-01-16","n":"Sleep Cycle announces preliminary financial results for the fourth quarter 2022","u":"/media/pressmeddelanden/2023/sleep-cycle-announces-preliminary-financial-results-for-the-fourth-quarter-2022/"},{"d":"2022-12-28","n":"De oberoende ledamöterna i Sleep Cycles styrelse rekommenderar enhälligt aktieägarna att inte acceptera det offentliga kontanterbjudandet från Velvet Cichlid","u":"/media/pressmeddelanden/2022/de-oberoende-ledamoterna-i-sleep-cycles-styrelse-rekommenderar-enhalligt-aktieagarna-att-inte-acceptera-det-offentliga-kontanterbjudandet-fran-velvet-cichlid/"},{"d":"2022-12-19","n":"Styrelsen utvärderar erbjudandet från Velvet Cichlid","u":"/media/pressmeddelanden/2022/styrelsen-utvarderar-erbjudandet-fran-velvet-cichlid/"},{"d":"2022-12-08","n":"Sleep Cycle lanseras på Huawei i Kina och når över 100 miljoner nya användare","u":"/media/pressmeddelanden/2022/sleep-cycle-lanseras-pa-huawei-i-kina-och-nar-over-100-miljoner-nya-anvandare/"},{"d":"2022-11-02","n":"Apple lyfter fram Sleep Cycle ingenjör i serie om framstående kvinnor inom den europeiska appekonomin","u":"/media/pressmeddelanden/2022/apple-lyfter-fram-sleep-cycle-ingenjor-i-serie-om-framstaende-kvinnor-inom-den-europeiska-appekonomin/"},{"d":"2022-11-01","n":"Valberedningen i Sleep Cycle utsedd","u":"/media/pressmeddelanden/2022/valberedningen-i-sleep-cycle-utsedd/"},{"d":"2022-10-28","n":"Sleep Cycle delårsrapport juli-september 2022: Fortsatt tillväxt, stärkt rörelsemarginal och genombrott inom partnerskap","u":"/media/pressmeddelanden/2022/sleep-cycle-delarsrapport-juli-september-2022-fortsatt-tillvaxt-starkt-rorelsemarginal-och-genombrott-inom-partnerskap/"},{"d":"2022-10-27","n":"Ordföranden avböjer omval i Sleep Cycle","u":"/media/pressmeddelanden/2022/ordforanden-avbojer-omval-i-sleep-cycle/"},{"d":"2022-10-18","n":"Inbjudan till presentation och Q&A i samband med delårsrapport jul-sep 2022","u":"/media/pressmeddelanden/2022/inbjudan-till-presentation-och-qa-i-samband-med-delarsrapport-jul-sep-2022/"},{"d":"2022-09-13","n":"Sleep Cycle lanseras på Gympass och gör sömnanalys tillgänglig för anställda i över 2 000 företag världen över","u":"/media/pressmeddelanden/2022/sleep-cycle-lanseras-pa-gympass-och-gor-somnanalys-tillganglig-for-anstallda-i-over-2-000-foretag-varlden-over/"},{"d":"2022-09-09","n":"Försäljning av aktier","u":"/media/pressmeddelanden/2022/forsaljning-av-aktier/"},{"d":"2022-08-31","n":"Förändring av antalet aktier och röster i Sleep Cycle","u":"/media/pressmeddelanden/2022/forandring-av-antalet-aktier-och-roster-i-sleep-cycle/"},{"d":"2022-07-29","n":"Sleep Cycle delårsrapport april-juni 2022 - Stabil tillväxt och stärkt rörelsemarginal","u":"/media/pressmeddelanden/2022/sleep-cycle-delarsrapport-april-juni-2022---stabil-tillvaxt-och-starkt-rorelsemarginal/"},{"d":"2022-07-11","n":"Inbjudan till presentation och Q&A i samband med delårsrapport apr-jun 2022","u":"/media/pressmeddelanden/2022/inbjudan-till-presentation-och-qa-i-samband-med-delarsrapport-apr-jun-2022/"},{"d":"2022-06-22","n":"Svenska sömnplattformen Sleep Cycle gör det möjligt att med automatik upptäcka covidutbrott tidigt","u":"/media/pressmeddelanden/2022/svenska-somnplattformen-sleep-cycle-gor-det-mojligt-att-med-automatik-upptacka-covidutbrott-tidigt/"},{"d":"2022-05-13","n":"Sleep Cycle rekryterar professor Mike Gradisar till Head of Sleep Science","u":"/media/pressmeddelanden/2022/sleep-cycle-rekryterar-professor-mike-gradisar-till-head-of-sleep-science/"},{"d":"2022-05-10","n":"Beslut vid Sleep Cycles årsstämma 2022","u":"/media/pressmeddelanden/2022/beslut-vid-sleep-cycles-arsstamma-2022/"},{"d":"2022-04-27","n":"Sleep Cycle delårsrapport januari-mars 2022: Högre effektivitet i marknadsföring och ökade intäkter gav förbättrad rörelsemarginal","u":"/media/pressmeddelanden/2022/sleep-cycle-delarsrapport-januari-mars-2022-hogre-effektivitet-i-marknadsforing-och-okade-intakter-gav-forbattrad-rorelsemarginal/"},{"d":"2022-04-20","n":"Inbjudan till presentation och Q&A i samband med delårsrapport jan-mar 2022","u":"/media/pressmeddelanden/2022/inbjudan-till-presentation-och-qa-i-samband-med-delarsrapport-jan-mar-2022/"},{"d":"2022-03-31","n":"Sleep Cycle publicerar årsredovisning för 2021","u":"/media/pressmeddelanden/2022/sleep-cycle-publicerar-arsredovisning-for-2021/"},{"d":"2022-03-31","n":"Kallelse till årsstämma i Sleep Cycle AB (publ)","u":"/media/pressmeddelanden/2022/kallelse-till-arsstamma-i-sleep-cycle-ab-publ/"},{"d":"2022-03-15","n":"Sleep Cycle deltar på AI-seminarium och presenterar teknologi bakom sömnanalys","u":"/media/pressmeddelanden/2022/sleep-cycle-deltar-pa-ai-seminarium-och-presenterar-teknologi-bakom-somnanalys/"},{"d":"2022-03-03","n":"Sleep Cycle lanserar \"Auto Sleep Tracker\" för Apple Watch","u":"/media/pressmeddelanden/2022/sleep-cycle-lanserar-auto-sleep-tracker-for-apple-watch/"},{"d":"2022-03-01","n":"Sleep Cycle för Google Wear OS™ hos Android™ på MWC i Barcelona","u":"/media/pressmeddelanden/2022/sleep-cycle-for-google-wear-os-hos-android-pa-mwc-i-barcelona/"},{"d":"2022-02-15","n":"Sleep Cycle bokslutskommuniké 2021: Ökad omsättning och nya produktlanseringar","u":"/media/pressmeddelanden/2022/sleep-cycle-bokslutskommunike-2021-okad-omsattning-och-nya-produktlanseringar/"},{"d":"2022-02-02","n":"Inbjudan till presentation och Q&A i samband med bokslutskommuniké 2021","u":"/media/pressmeddelanden/2022/inbjudan-till-presentation-och-qa-i-samband-med-bokslutskommunike-2021/"},{"d":"2022-01-25","n":"Sleep Cycle lanserar \"Sleep Goal\" i iOS för att hjälpa användare att schemalägga bättre sömn","u":"/media/pressmeddelanden/2022/sleep-cycle-lanserar-sleep-goal-i-ios-for-att-hjalpa-anvandare-att-schemalagga-battre-somn/"},{"d":"2021-12-10","n":"Sleep Cycle får utmärkelsen “Best for Wear” för Google Play 2021","u":"/media/pressmeddelanden/2021/sleep-cycle-far-utmarkelsen-best-for-wear-for-google-play-2021/"},{"d":"2021-11-24","n":"Sleep Cycle anställer HR-chef och utökar ledningsgruppen","u":"/media/pressmeddelanden/2021/sleep-cycle-anstaller-hr-chef-och-utokar-ledningsgruppen/"},{"d":"2021-11-15","n":"Sleep Cycle presenterar på Redeye SaaS Day 17 november","u":"/media/pressmeddelanden/2021/sleep-cycle-presenterar-pa-redeye-saas-day-17-november/"},{"d":"2021-11-12","n":"Sleep Cycle delårsrapport januari-september: 2021 Accelererad tillväxt och strategiskt viktigt samarbete","u":"/media/pressmeddelanden/2021/sleep-cycle-delarsrapport-januari-september-2021-accelererad-tillvaxt-och-strategiskt-viktigt-samarbete/"},{"d":"2021-11-01","n":"Valberedningen i Sleep Cycle utsedd","u":"/media/pressmeddelanden/2021/valberedningen-i-sleep-cycle-utsedd/"},{"d":"2021-10-27","n":"Inbjudan till presentation och Q&A i samband med delårsrapport jul-sep","u":"/media/pressmeddelanden/2021/inbjudan-till-presentation-och-qa-i-samband-med-delarsrapport-jul-sep/"},{"d":"2021-10-14","n":"Sleep Cycle lanserar Sleep Boot Camp för företag","u":"/media/pressmeddelanden/2021/sleep-cycle-lanserar-sleep-boot-camp-for-foretag/"},{"d":"2021-08-13","n":"Sleep Cycle delårsrapport januari-juni 2021:  Fortsatt tillväxt i kombination med investeringar i marknadsföring, organisation och börsnotering","u":"/media/pressmeddelanden/2021/sleep-cycle-delarsrapport-januari-juni-2021--fortsatt-tillvaxt-i-kombination-med-investeringar-i-marknadsforing-organisation-och-borsnotering/"},{"d":"2021-08-12","n":"Sleep Cycle integrerar unik teknologi för sömnanalys i Samsung Health","u":"/media/pressmeddelanden/2021/sleep-cycle-integrerar-unik-teknologi-for-somnanalys-i-samsung-health/"},{"d":"2021-07-02","n":"Utyttjande av övertilldelningsoptionen i börsnoteringen av Sleep Cycle","u":"/media/pressmeddelanden/2021/utyttjande-av-overtilldelningsoptionen-i-borsnoteringen-av-sleep-cycle/"},{"d":"2021-06-30","n":"Antal aktier och röster i Sleep Cycle","u":"/media/pressmeddelanden/2021/antal-aktier-och-roster-i-sleep-cycle/"},{"d":"2021-06-08","n":"Handel i Sleep Cycle AB:s (publ) aktier på Nasdaq Stockholm inleds idag","u":"/media/pressmeddelanden/2021/handel-i-sleep-cycle-abs-publ-aktier-pa-nasdaq-stockholm-inleds-idag/"},{"d":"2021-05-28","n":"Sleep Cycle AB (publ) offentliggör prospekt och priset i Erbjudandet inför börsnoteringen på Nasdaq Stockholm","u":"/media/pressmeddelanden/2021/sleep-cycle-ab-publ-offentliggor-prospekt-och-priset-i-erbjudandet-infor-borsnoteringen-pa-nasdaq-stockholm/"},{"d":"2021-05-19","n":"Sleep Cycle AB (publ) avser att notera sina aktier på Nasdaq Stockholm","u":"/media/pressmeddelanden/2021/sleep-cycle-ab-publ-avser-att-notera-sina-aktier-pa-nasdaq-stockholm/"}]

 

Rapporter

Delårsrapport januari-mars 2024
Årsredovisning 2023

Kalender

jul 26 2024
Delårsrapport april-juni 2024
okt 24 2024
Delårsrapport juli-september 2024

Sleep Cycle som investering

Vi är marknadsledande, lönsamma och har ett tydligt strategiskt fokus på att hela tiden vidareutveckla vår tjänst. Här berättar vi varför du ska överväga att investera i Sleep Cycle.

Mer om varför du ska investera i Sleep Cycle

Bolagsstyrning

Sleep Cycle är ett svenskt publikt aktiebolag. Före noteringen på Nasdaq Stockholm grundades bolagsstyrningen i Bolaget på svensk lag samt interna regler och föreskrifter.

Mer om bolagsstyrning

Hållbarhet

Vi bedriver ett långsiktigt hållbarhetsarbete som i alla delar präglas av ett affärsetiskt, socialt och miljömässigt ansvar. Vårt arbete är indelat i fem områden: kundintegritet, en attraktiv arbetsplats, förbättrad global hälsa, deltagande i forskning samt ett hållbart produktutbud. 

Mer om vårt hållbarhetsarbete