Logotype

Sleep Cycle som investering

Sleep Cycle är en prenumerationsbaserad plattform för sömnanalys och sömnförbättring. Vi är marknadsledande, lönsamma och har ett tydligt strategiskt fokus på att hela tiden vidareutveckla vår tjänst. Här berättar vi varför du ska överväga att investera i Sleep Cycle.


* Genomsnittlig prenumerationsintäkt per prenumerant under perioden

Därför borde du vara intresserad av att investera i Sleep Cycle

1. Vi har en unik position på en stor och snabbt växande digital marknad.

2. Vi har en attraktiv prenumerationsbaserad affärsmodell som kombinerar hög tillväxt med utmärkta marginaler.

3. Vår app är redan den ledande globala sömnspårningsapplikationen med över 500 miljoner nätter av analyserad data.

4. Vårt team består av entreprenörer som ständigt driver den tekniska utvecklingen och innovation framåt.

5. Vi var först på marknaden, vilket gjort vår produkt mycket tillgänglig och skalbar.

6. Vi är bara i början av vår tillväxtresa mot förbättrat produkterbjudande och fler tjänstepaketeringar.

Finansiella målsättningar

Tillväxt

Sleep Cycle siktar på att ha en årlig nettoomsättningstillväxt på minst 30% justerat för valutaeffekter från 2022 och framåt.

Lönsamhet

Bolaget har som mål att prioritera tillväxt framför lönsamhet och siktar på en EBIT-marginal på cirka 20% på medellång sikt, medan den långsiktiga EBIT-marginalen ska överstiga 30%.

Utdelningspolicy

Styrelsen i Sleep Cycle AB (publ) har antagit en utdelningspolicy med målsättningen att utdelning över tid ska uppgå till mellan 40- 60 % av årligt resultat efter skatt.

Sleep Cycle har en historia av god lönsamhet och starka kassaflöden. Med en affärsmodell med begränsat investeringsbehov och förskottsbetalningar är styrelsens uppfattning att bolaget kan leverera på sina långsiktiga strategiska målsättningar, inklusive investeringar för ökad tillväxt, i kombination med en årlig utdelning.

Hälsa som affärsmodell

Vår verksamhet bygger på en prenumerationsbaserad affärsmodell som genom förskottsbetalningar och återkommande intäkter skapar förutsägbarhet och ett starkt kassaflöde.

Eftersom vi erbjuder en uppskattad produkt som bygger på många års utveckling, och där kundtillströmningen till stor del sker organiskt, så har vi låga kostnader för kundanskaffning vilket ger hög lönsamhet.

I kombination med att kostnaden för varje ny användare är nära på noll kronor blir vår affär hundra procent skalbar.

Tracking
Monitoring
Improvement
Diagnostics
Treatment

Marknaden

Sleep Cycle når en väldigt stor del av världens befolkning genom att appen kan användas på i stort sett alla iOS och Android enheter.

En betydande del av världens befolkning upplever någong gång under sin livstid problem med sömn. Det kan vara relaterat till stress, marddrömmar eller småbarn. Väldigt många upplever inga sömnproblem men vill sova gott för att vakna utvilad och återhämtad för att kunna prestera väl och leva sitt liv till fullo utan begränsningar. 

Sleep Cycle erbjuder funktioner för sömnanalys, optimering av sömn samt tips, råd och guider för lättare sömnproblem såsom svårt att somna, svårt att somna om eller dåliga vanor. Genom denna typ av funktioner riktar vi oss till en väldigt stor del av världens befolkning. Genom avancerad AI-baserad sömnanalys kommer vi i framtiden även att kunna indikera kliniska sömnproblem.

Framtidens Sleep Cycle

Framtidens sömnoptimering bjuder på expansiva möjligheter inom både produktutveckling och åtkomlighet av våra tjänster i fler kanaler, plattformar och genom nya partnerskap. Genom en närmast unik mängd av sömndata, patenterad sömnanalys och en stor användarbas har vi en mycket god position för att utveckla framtidens tjänster för sömnanalys.

 

 

Vi befinner oss nu i en utvecklingsfas där vi fortsätter utöka Sleep Cycles coachingverktyg, adderar nya funktioner för analys av sömn, snarkningar och sömnhygien samtidigt som vi planerar för att kunna finnas på ytterligare plattformar och kanaler. På något längre sikt ser vi framför oss möjlighten att kunna erbjuda fler funktioner för optimering av hälsa, sömn och välmående likväl som funktioner för att kunna indikera kliniska sömnproblem såsom insomni och sömnapné.

Produkterbjudande

Mobilapp

Sleep Cycle-appen är en heltäckande sömntjänst som hjälper dig att somna, vakna utvilad och förbättra din sömn.

Läs mer om appen

Företagserbjudande

Sleep Cycle's Bootcamp

Sleep Cycle's Bootcamp är ett fyra veckor långt, webbaserat sömn- och hälsoprogram för att uppnå bättre sömn för bättre hälsa, välbefinnande och prestation i ditt team, både på jobbet och i deras privata liv.

Läs mer om Sleep Cycle Bootcamp