Logotype

Sleep Cycle som investering

Sleep Cycle är en prenumerationsbaserad plattform för sömnanalys och sömnförbättring. Vi är marknadsledande, lönsamma och har ett tydligt strategiskt fokus på att hela tiden vidareutveckla vår tjänst. Här berättar vi varför du ska överväga att investera i Sleep Cycle.


* Genomsnittlig årlig prenumerationsintäkt per prenumerant under perioden.

Fyra anledningar att investera i Sleep Cycle

1. Ledande position på enorm marknad
 • Marknaden för sömnapplikationer uppskattas till 5 miljarder SEK och förväntas växa med 19 % CAGR
 • Sleep Cycle är marknadsledare och mest nedladdade app på marknaden för sömnapplikationer
 • Sleep Cycle har världens största databas med fler än 2 miljarder nätter analyserade
2. Lättillgänglig produkt med aktiva användare
 • Sleep Cycle finns tillgänglig för smartphones och smartphones och smartwatches
 • Hög andel aktiva användare leder till växande databas som förstärker konkurrenskraften och förbättrar produkten
 • Heltäckande sömnlösning (analysera, utbilda, förbättra)
 • Dynamisk produktupplevelse baserad på användarbeteende
3. Vinnande affärsmodell
 • Återkommande intäkter från prenumerationer
 • Hög lönsamhet genom fullt skalbar mjukvara
 • God kassakonvertering drivet av förskottsbetalningar
4. Expansion och tillväxt
 • Data och insikter möjliggör expansion av produkt och tjänstepaketeringar
 • Genom ökad synlighet och expansion i nya försäljningskanaler nås nya användare
 • Intresset för sömn och hälsa baserat på datadrivna insikter ökar starkt

Finansiella målsättningar

Tillväxt

Sleep Cycle siktar på fördubblade intäkter på medellång sikt.

Lönsamhet

Bolaget siktar på en årlig EBIT-marginal om cirka 25 %.

Utdelningspolicy

Styrelsen i Sleep Cycle AB (publ) har antagit en utdelningspolicy med målsättningen att utdelning över tid ska uppgå till mellan 40- 60 % av årligt resultat efter skatt.

Sleep Cycle har en historia av god lönsamhet och starka kassaflöden. Med en affärsmodell med begränsat investeringsbehov och förskottsbetalningar är styrelsens uppfattning att bolaget kan leverera på sina långsiktiga strategiska målsättningar, inklusive investeringar för ökad tillväxt, i kombination med en årlig utdelning.

Hälsa som affärsmodell

Vår verksamhet bygger på en prenumerationsbaserad affärsmodell som genom förskottsbetalningar och återkommande intäkter skapar förutsägbarhet och ett starkt kassaflöde.

Eftersom vi erbjuder en uppskattad produkt som bygger på många års utveckling, och där kundtillströmningen till stor del sker organiskt, så har vi låga kostnader för kundanskaffning vilket ger hög lönsamhet.

I kombination med att kostnaden för varje ny användare är nära på noll kronor blir vår affär hundra procent skalbar.

Tracking
Monitoring
Improvement
Diagnostics
Treatment

Marknaden

Sleep Cycle når en väldigt stor del av världens befolkning genom att appen kan användas på i stort sett alla iOS och Android enheter.

En betydande del av världens befolkning upplever någong gång under sin livstid problem med sömn. Det kan vara relaterat till stress, mardrömmar eller småbarn. Väldigt många upplever inga sömnproblem men vill sova gott för att vakna utvilad och återhämtad för att kunna prestera väl och leva sitt liv till fullo utan begränsningar. 

Sleep Cycle erbjuder funktioner för sömnanalys, optimering av sömn samt tips, råd och guider för lättare sömnproblem såsom svårt att somna, svårt att somna om eller dåliga vanor. Genom denna typ av funktioner riktar vi oss till en väldigt stor del av världens befolkning. Genom avancerad AI-baserad sömnanalys kommer vi i framtiden även att kunna indikera kliniska sömnproblem.

Framtida erbjudande

Framtidens sömnoptimering bjuder på expansiva möjligheter inom både produktutveckling och åtkomlighet av våra tjänster på fler plattformar och i nya kanaler. Genom en närmast unik mängd av sömndata, patenterad sömnanalys och en stor användarbas har vi en mycket god position för att utveckla nya och innovativa tjänster för sömnanalys. 

 

 

Genom kontinuerlig produktutveckling fortsätter Sleep Cycle att addera nya funktioner för analys av sömn, snarkningar, sömnhygien och coachingverktyg för att hjälpa våra användare till bättre hälsa. I planen för framtiden ligger också att kunna erbjuda funktioner för optimering av hälsa, sömn och välmående likväl som funktioner för att kunna indikera kliniska sömnproblem såsom insomni och sömnapné.

Produkterbjudande

Mobilapp

Sleep Cycle-appen är en heltäckande sömntjänst som hjälper dig att somna, vakna utvilad och förbättra din sömn.

Läs mer om appen