Logotype

Sleep Cycle som investering

Sleep Cycle är en prenumerationsbaserad plattform för sömnanalys och sömnförbättring. Vi är marknadsledande, lönsamma och har ett tydligt strategiskt fokus på att hela tiden vidareutveckla vår tjänst. Här berättar vi varför du ska överväga att investera i Sleep Cycle.


* Genomsnittlig årlig prenumerationsintäkt per prenumerant under perioden.

Fyra anledningar att investera i Sleep Cycle

1. Ledande position på enorm marknad
 • Marknaden för sömnapplikationer uppskattas till 5 miljarder SEK och förväntas växa med 19% CAGR
 • Sleep Cycle är marknadsledare och mest nedladdade app på marknaden för sömnapplikationer
 • Sleep Cycle har världens största databas med fler än 2 miljarder nätter analyserade
2. Tillgänglig produkt med aktiva användare
 • Sleep Cycle är tillgänglig i en portabel hårdvara - smartphone
 • Hög andel aktiva användare leder till växande databas som förstärker konkurrenskraften och förbättrar produkten
 • Heltäckande sömnlösning (analysera, utbilda, förbättra)
 • Dynamisk produktupplevelse baserad på användarbeteende
3. Vinnande affärsmodell
 • Återkommande intäkter från prenumerationer
 • Hög lönsamhet genom skalbart erbjudande
 • God kassakonvertering drivet av förskottsbetalningar
4. Tillväxtresan har precis startat
 • Data och insikter möjliggör expansion av produkt och tjänstepaketeringar
 • Genom expansion i nya försäljningskanaler och partnerskap nås nya användare
 • Intresset för sömn och hälsa baserat på datadrivna insikter ökar starkt

Finansiella målsättningar

Tillväxt

Sleep Cycle siktar på att ha en årlig nettoomsättningstillväxt på minst 30% justerat för valutaeffekter från 2022 och framåt.

Lönsamhet

Bolaget har som mål att prioritera tillväxt framför lönsamhet och siktar på en EBIT-marginal på cirka 20% på medellång sikt, medan den långsiktiga EBIT-marginalen ska överstiga 30%.

Utdelningspolicy

Styrelsen i Sleep Cycle AB (publ) har antagit en utdelningspolicy med målsättningen att utdelning över tid ska uppgå till mellan 40- 60 % av årligt resultat efter skatt.

Sleep Cycle har en historia av god lönsamhet och starka kassaflöden. Med en affärsmodell med begränsat investeringsbehov och förskottsbetalningar är styrelsens uppfattning att bolaget kan leverera på sina långsiktiga strategiska målsättningar, inklusive investeringar för ökad tillväxt, i kombination med en årlig utdelning.

Hälsa som affärsmodell

Vår verksamhet bygger på en prenumerationsbaserad affärsmodell som genom förskottsbetalningar och återkommande intäkter skapar förutsägbarhet och ett starkt kassaflöde.

Eftersom vi erbjuder en uppskattad produkt som bygger på många års utveckling, och där kundtillströmningen till stor del sker organiskt, så har vi låga kostnader för kundanskaffning vilket ger hög lönsamhet.

I kombination med att kostnaden för varje ny användare är nära på noll kronor blir vår affär hundra procent skalbar.

Tracking
Monitoring
Improvement
Diagnostics
Treatment

Marknaden

Sleep Cycle når en väldigt stor del av världens befolkning genom att appen kan användas på i stort sett alla iOS och Android enheter.

En betydande del av världens befolkning upplever någong gång under sin livstid problem med sömn. Det kan vara relaterat till stress, marddrömmar eller småbarn. Väldigt många upplever inga sömnproblem men vill sova gott för att vakna utvilad och återhämtad för att kunna prestera väl och leva sitt liv till fullo utan begränsningar. 

Sleep Cycle erbjuder funktioner för sömnanalys, optimering av sömn samt tips, råd och guider för lättare sömnproblem såsom svårt att somna, svårt att somna om eller dåliga vanor. Genom denna typ av funktioner riktar vi oss till en väldigt stor del av världens befolkning. Genom avancerad AI-baserad sömnanalys kommer vi i framtiden även att kunna indikera kliniska sömnproblem.

Framtidens Sleep Cycle

Framtidens sömnoptimering bjuder på expansiva möjligheter inom både produktutveckling och åtkomlighet av våra tjänster i fler kanaler, plattformar och genom nya partnerskap. Genom en närmast unik mängd av sömndata, patenterad sömnanalys och en stor användarbas har vi en mycket god position för att utveckla framtidens tjänster för sömnanalys.

 

 

Vi befinner oss nu i en utvecklingsfas där vi fortsätter utöka Sleep Cycles coachingverktyg, adderar nya funktioner för analys av sömn, snarkningar och sömnhygien samtidigt som vi planerar för att kunna finnas på ytterligare plattformar och kanaler. På något längre sikt ser vi framför oss möjlighten att kunna erbjuda fler funktioner för optimering av hälsa, sömn och välmående likväl som funktioner för att kunna indikera kliniska sömnproblem såsom insomni och sömnapné.

Produkterbjudande

Mobilapp

Sleep Cycle-appen är en heltäckande sömntjänst som hjälper dig att somna, vakna utvilad och förbättra din sömn.

Läs mer om appen