Logotype

Attraktiv arbetsgivare

Som arbetsgivare är det självklart för oss att erbjuda en hälsosam arbetsmiljö som präglas av jämställdhet och inkludering, och som ger varje medarbetare möjlighet att växa i sin yrkesroll.

Våra medarbetare är Sleep Cycles viktigaste tillgång. I kraft av sina kompetenser och färdigheter utgör de förutsättningarna för vår förmåga att skapa värden och nå våra mål. Att behålla kunniga och erfarna medarbetare och samtidigt förstärka organisationen med ny kompetens är en viktig balans. Att ses som en attraktiv arbetsgivare är därför affärskritiskt för oss, och vi bedriver ett målmedvetet arbete med att utveckla en jämställd och hälsosam arbetsplats som utmärks av professionalism och goda möjligheter till individuell utveckling.

STOLTA ÖVER ATT VARA ETT JÄMSTÄLLT TECHBOLAG

Vi strävar efter att på alla sätt vara en jämställd organisation med målet om en könsbalans på minst 40/60 i fördelning. Vi har redan kommit en bra bit på vägen med en total andel av kvinnliga medarbetare på 39 procent. Andelen kvinnliga chefer ligger på 20 procent och andelen kvinnor i koncernledningen på 20 procent.

MEDARBETARNAS OMDÖME OM SLEEP CYCLE

Med hjälp av det digitala verktyget &Frankly mäter vi regelbundet under året employee Net Promotor Score (eNPS) och engagemang. Vår målsättning är ett eNPS på minst 20. Den målsättningen nådde vi inte 2023 och hamnade på en genomsnittlig eNPS på 5. Den huvudsakliga orsaken till de lägre siffrorna är de förändringar organisationen gått igenom under året. En aktivitet framöver, för att höja eNPS:en, är att följa upp och involvera medarbetarna mer kring vad vi alla kan göra för förbättringar. Något vi har förbättrat under året är svarsfrekvensen och vi är nöjda över att se en svarsfrekvens på 89 % eller över.

VI BYGGER EN ORGANISATION AV HÅLLBARA MEDARBETARE

Hos Sleep Cycle råder en självklar nolltolerans mot diskriminering och sexuella trakasserier. Viktigt för det fortsatta arbetet med att säkerställa en jämställd och inkluderande arbetsmiljö är också att vi identifierar och adderar erbjudanden och förmåner som bidrar till en social och hälsosam gemenskap på arbetsplatsen och en god balans mellan arbets- och privatliv.

Det viktiga förebyggande arbetet med att snabbt fånga upp signaler om ohälsa och stress hos medarbetarna är prioriterat. Som ett extra stöd omfattas samtliga medarbetare av en hälsoförsäkring via Skandia med fokus på preventiva åtgärder. Från Sleep Cycles sida driver vi också olika hälsosatsningar och sponsrar varje medarbetare med 4 000 kronor årligen i friskvårdsbidrag. Utöver det erbjuds anställda att delta i gemensamma träningspass.

Sleep Cycle hade vid årets utgång 2023 38 medarbetare. Fokus för 2024 är att fortsätta utveckla och paketera vårt erbjudande som attraktiv arbetsgivare för att både behålla och vid behov rekrytera den kompetens som vi behöver.