Logotype

Attraktiv arbetsgivare

Som arbetsgivare är det självklart för oss att erbjuda en hälsosam arbetsmiljö som präglas av jämställdhet och inkludering, och som ger varje medarbetare möjlighet att växa i sin yrkesroll.

Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång. I kraft av sina kompetenser och färdigheter utgör de förutsättningarna för vår förmåga att skapa värden och nå våra mål. Att behålla kunniga och erfarna medarbetare och samtidigt förstärka organisationen med ny kompetens är en viktig balans. Att ses som en attraktiv arbetsgivare är därför affärskritiskt för oss, och vi bedriver ett målmedvetet arbete med att utveckla en jämställd och hälsosam arbetsplats som utmärks av professionalism och goda möjligheter till individuell utveckling.

STOLTA ÖVER ATT VARA ETT JÄMSTÄLLT TECHBOLAG

Vi strävar efter att på alla sätt vara en jämställd organisation med målet om en könsbalans på minst 40/60 i fördelning. Vi har redan kommit en bra bit på väg och ser oss som ett jämställt techbolag med en total andel av kvinnliga medarbetare på 48 procent. Andelen kvinnliga chefer ligger på runt 50 procent och andelen kvinnor i koncernledningen på 20 procent.

Som arbetsgivare är det självklart för oss att erbjuda en hälsosam arbetsmiljö som präglas av jämställdhet och inkludering, och som ger varje medarbetare möjlighet att växa i sin yrkesroll.

VERY GOOD – MEDARBETARNAS OMDÖME OM SLEEP CYCLE

Med hjälp av det digitala verktyget Officevibe mäter vi regelbundet under året employee Net Promotor Score (eNPS) och engagemang. Vår målsättning är ett eNPS på minst Very good. En målsättning som vi nådde 2022 med ett eNPS som rörde sig mellan Very good och Great. En aktivitet framöver, för att få upp den genomsnittliga svarsfrekvensen på 65 procent, är att förbättra den direkta återkopplingen till medarbetarna kring de åtgärder som vidtas som respons på deras svar.

VI BYGGER EN ORGANISATION AV HÅLLBARA MEDARBETARE

Hos Sleep Cycle råder en självklar nolltolerans mot diskriminering och sexuella trakasserier. Viktigt för det fortsatta arbetet med att säkerställa en jämställd och inkluderande arbetsmiljö är också att vi identifierar och adderar erbjudanden och förmåner som bidrar till en social och hälsosam gemenskap på arbetsplatsen och en god balans mellan arbets- och privatliv.

Det viktiga förebyggande arbetet med att snabbt fånga upp signaler om ohälsa och stress hos medarbetarna är prioriterat. Som ett extra stöd omfattas samtliga medarbetare av en hälsoförsäkring via Skandia med fokus på preventiva åtgärder. Från Sleep Cycles sida driver vi också olika hälsosatsningar och sponsrar varje medarbetare med 4 000 kronor årligen i Friskvårdsbidrag. Sleep Cycle hade vid årets utgång 51 medarbetare. Fokus framåt är att fortsätta utveckla och paketera vårt erbjudande som attraktiv arbetsgivare för att både behålla och rekrytera den kompetens som vi behöver.

Sleep Cycle i siffror

48% Andel kvinnliga medarbetare
20% Andel kvinnor i koncernledningen
50% Andelen kvinnliga chefer
Very Good Employee Net Promotor Score (eNPS)