Logotype

Global hälsa

Att förbättra människors sömn och hälsa är hela syftet med Sleep Cycle och det som driver vår affär. Vår enorma sömndatabas är inte bara en central källa för en innovativ utveckling av vår sömntjänst, utan den lämnar även viktiga bidrag till den globala forskningen om sömn.

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjligheter att nå sin fulla potential och vara en aktiv del av samhällsutvecklingen. Med vår sömntjänst hjälper vi människor till bättre sömn och därmed möjlighet till en bättre livskvalitet. Vi vet redan att vår tjänst har positiv inverkan på användarnas sömn då över 70 procent säger att de sover bättre med hjälp av Sleep Cycles sömntjänst.

UNIK KÄLLA TILL BÄTTRE KUNSKAP OM VÅR SÖMN

Sömnforskningen är relativt ung och till sin form utmanande eftersom den är beroende av stora mängder data kring människors sömn. Sleep Cycles enorma databas med över en halv miljard nätter tillsammans med två miljoner globala användare av vår sömntjänst, erbjuder unika möjligheter att få fram en effektiv överblick av sömnhälsa globalt – och är därmed en viktig och användbar källa för sömnforskningen. Med användarnas aktiva medgivande delar vi därför med oss av anonymiserade och aggregerade data till en rad forskningsprojekt världen över. Allt fler företag inser värdet av att ha hållbara och friska medarbetare och hur en god sömn är en starkt bidragande faktor. Vi har ett växande antal samarbeten med företag inom hälsooch friskvårdssektorn och har utvecklat ett företagserbjudande, Sleep Cycle Bootcamp, som låter medarbetare under fyra veckor delta i ett webbaserat sömn- och hälsoprogram. Målsättningen är att bättre sömn hjälper medarbetare att må bättre, känna större välbefinnande och öka sin prestation i såväl yrkesroll som i det privata livet.

KONKRET BIDRAG TILL BÄTTRE GLOBAL HÄLSA

I syfte att hjälpa användaren bättre förstå hur sömnkvalitet kan förbättras, arbetar vi med ett brett perspektiv på hälsomarkörer som snarkning och andning. Vår patenterade algoritm för ljudanalys fångar upp och analyserar de ljud som uppkommer då användaren sover.

Hostningar kan sammanställas och presenteras som hostningsfrekvenskurvor över tid för exempelvis en region eller ett land. Under utbrott av covid kunde en direkt korrelation mellan covid och hostningar göras av Sleep Cycles analytiker. De kopplade samman sömndata från hundratusentals dagliga amerikanska användare med antalet bekräftade omikron-infektioner i USA under ett omikronutbrott i november 2021.

Med enorma mängder hostningsdata lagrade, där vi med automatik får mer för varje natt som går, ser vi goda möjligheter att på ett tidigt stadium kunna identifiera avvikelser. Insikter om tidigt upptäckta symtom som ger nya förutsättningar för att förse olika samhällsfunktioner med kritisk information som potentiellt kan bidra till att effektivare identifiera möjliga framtida sjukdomsutbrott med stor samhällspåverkan.