Logotype

Global hälsa

Att förbättra människors sömn och hälsa är Sleep Cycles syfte och det som driver vår affär. Vår enorma sömndatabas är inte bara en central källa för en innovativ utveckling av vår produkt, utan även en stor bidragare till global sömnvetenskap.

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjligheter att nå sin fulla potential och vara en aktiv del av samhällsutvecklingen. Med vår sömntjänst hjälper vi människor till bättre sömn och därmed möjlighet till en bättre livskvalitet. Vi vet redan att vår tjänst har positiv inverkan på användarnas sömn då över 70 procent säger att de sover bättre med hjälp av Sleep Cycles sömntjänst.

UNIK KÄLLA TILL BÄTTRE KUNSKAP OM VÅR SÖMN

Sömnforskningen är relativt ung och till sin form utmanande då den är beroende av stora mängder individuell sömndata. Sleep Cycles enorma databas med över två miljarder nätter och cirka två miljoner globala användare, erbjuder unika möjligheter för effektiv överblick av global sömnhälsa. Som databas är den en otroligt värdefull källa för sömnforskning och sömnvetenskap. Med användarnas aktiva medgivande delar vi därför med oss av anonymiserade och aggregerade data på begäran till forskningsprojekt världen över.

KONKRET BIDRAG TILL BÄTTRE GLOBAL HÄLSA

I syfte att hjälpa användaren bättre förstå hur sömnkvalitet kan förbättras, arbetar vi med ett brett perspektiv på hälsomarkörer som snarkning och andning. Vår patenterade algoritm för ljudanalys fångar upp och analyserar de ljud som uppkommer då användaren sover. Hostningar sammanställs och presenteras i appen färgkodat, för att påvisa områden där hostningsfrekvensen överstiger genomsnitt hos tillräckligt många användare. Detta ger en möjlighet till att på ett tidigt stadium kunna identifiera avvikelser. Att tidigt upptäcka symtom ger nya förutsättningar att dela information till kritiska samhällsfunktioner. Insikter om möjliga hosttrender kan ha en potentiellt stor samhällsnytta.