Logotype

Minskat klimatavtryck

Sleep Cycles ambition är att minimera vår påverkan på miljö och klimat. Genom att i ett första steg kartlägga de utsläpp som vår verksamhet ger upphov till, kommer vi i nästa skunna sätta mål och ta fram en plan för hur utsläppen ska reduceras över tid.

Sleep Cycle har genom sin digitala verksamhet en begränsad påverkan på klimat och miljö. Vi är medvetna om att majoriteten av våra utsläpp är indirekta och återfinns inom scope 2 och 3, med utsläppskällor som el, fjärrvärme, fjärrkyla, drift och användning av Sleep Cycles sömntjänster. I takt med att vi skapar oss en tydligare bild av vår påverkan på miljö och klimat lägger vi också en grund framåt för att i ett nästa steg sätta mål och aktiviteter som bidrar till att minska våra utsläpp.

SMÅ MEN VIKTIGA STEG

Den miljöpåverkan som kommer av Sleep Cycles affärsverksamhet utgörs i huvudsak av inköp till och resor i den dagliga verksamheten, samt förbrukningen av el och värme som sker i våra kontorslokaler. I första hand fokuserar vi på det som vi direkt kan påverka för att minska vår miljöbelastning, till exempel genom att göra medvetna val vid inköp av material och tjänster, och att nyttja tåg och kollektivtrafik vid tjänsteresor när så är möjligt. Under det första kvartalet 2023 flyttade huvudkontoret i Göteborg till nya kontorslokaler i en BREEAM-certifierad fastighet. Det innebär att fastighetens miljöprestanda bedöms med hänsyn till exempel till byggnadens energianvändning, val av byggnadsmaterial och placering i förhållande till allmänna kommunikationsmedel. För oss som hyresgäst adderas ytterligare värden i form av en god inomhusmiljö då lokalernas belysning, akustik och luftkvalitet är utformade för att ge en positiv påverkan på vårt välbefinnande, vår hälsa och produktivitet. Sleep Cycle använder sig av molnbaserad datalagring för driften av våra sömntjänster med leverantörer som bedriver ett aktivt hållbarhetsarbete vad gäller att minimera utsläpp och energianvändning.

HÅLLBART PRODUKTUTBUD MED EFFEKTIV BATTERIDRIFT

Vår målsättning i varje utvecklingsprojekt och vid uppdateringar av vår sömntjänst är att säkerställa en effektiv drift. Från Sleep Cycles perspektiv innebär effektiv drift att mobiltelefonens batteriförbrukning minimeras. I nuläget har vi nått en nivå där sömntjänsten endast drar ett par procent i timmen vid användning. När nya funktioner tillförs är målet att batteriförbrukningen ska ligga på denna nivå eller lägre.