Logotype

Strategi

Strategin för kommande år är att öka investeringarna i data, AI och produktutveckling för att öka räckvidden, nå fler användare och för att kunna växa genom nya förvärvskanaler. För att nå våra mål är fokus på ett bredare tjänsteutbud och ökad tillgänglighet av största betydelse. Vi ska vara närvarande på plattformar där våra målgrupper befinner sig och där vår unika kunskap och intresse för sömn skapar värde.

Sleep Cycles värde och styrka växer för varje natt. Med patenterad ljudanalys samlar vi in och analyserar sömndata som vi sedan översätter till insikter för användare i hela världen. Med varje ny användare växer vår databas, med varje natt avläst ökar vår analysförmåga och med varje analys genererar vi ännu värdefullare insikter och kan utveckla nya ledande verktyg.

Vårt strategiska fokus

1. Produktutveckling

Nya datadrivna funktioner som ger användare mer insikter kring sömn och hälsa.

  • Sömnanalys
  • Hälsoövervakning
  • Influensasymptom
  • Snarkningar
  • Andningsuppehåll
  • Tandgnissling 

Sömn ligger till grund för en god hälsa. Genom vår sömnanalys tillbringar vi hela natten med våra användare och analyserar såväl sömn som snarkningar, hostningar och tandgnissel. Med vår patenterade ljudanalys, AI och maskininlärning fortsätter vi driva utvecklingen, nu och i framtiden.

Efter mer än tio år av insamling och teknisk utveckling är det få aktörer som med samma precision kan avläsa och analysera de datamängder vår applikation klarar av dagligen. Att med kunskap och erfarenhet kunna översätta vår data till användbar information för våra användare är avgörande. Ett värdeskapande arbete som fortsätter utvecklas i snabb takt. Idag kan vi inte bara berätta för en användare hur hen har sovit, vi kan också analysera varför. Vi vet vem som snarkar i ett rum, när hen snarkar, i vilken ljudfrekvens och hur ofta. Vi kan till och med utläsa mönster i in- och utandning som kan vara tecken på sömnapné. Vi kan också identifiera hostningar vilket kan visa begynnande förkylning. Allt med fokus på att en bättre sömn, leder till ett bättre liv.

Artificell intelligens 

AI och maskininlärning har revolutionerat vår förmåga att hantera stora datamängder och utvinna värdefull information. Genom att använda avancerade algoritmer och tekniker kan vi nu extrahera mönster och sammanhang som tidigare var okända och otillgängliga. Det är därför vi fortsätter investera i kapabiliteter inom sömndata, maskininlärning och framförallt datainfrastruktur. Att leda inom AI och maskininlärning handlar inte enbart om att ha tillgång till avancerade modeller och tekniker, utan framför allt om att ha en kraftfull och kapabel datainfrastruktur. Data är det primära råmaterialet för maskininlärning och ju mer och av bättre kvalitet vi har desto mer precisa kommer våra prediktioner och klassificeringar att bli. Detta i sin tur kan användas till bättre insikter, nya funktioner och ett ökat användarvärde.

2. Ökad räckvidd 

Nå nya användare via nya plattformar, partnerskap och kanaler.

  • Partnerskap
  • Flera plattformar
  • Ny hårdvara

Genom att finnas på fler plattformar och exponeras för fler möjliga användare skapas förutsättningar för att växa antalet betalande prenumeranter. Utöver de två största distributionskanalerna för appar; AppStore och Google Play finns vi numera också på Huawei App Gallery. Lanseringen av samarbetet med Gympass exponerade oss för en ny publik inom företagshälsa på marknader där vår räckvidd historiskt varit begränsad. Sleep Cycles fortsatta strategi är att växa genom att nå användare på nya plattformar, genom fler hårdvaror såsom smarta klockor och genom partnerskap och samarbeten som ger tillgång till användargrupper med stort intresse för sömn och hälsa