Logotype

Strategi

Sleep Cycles målsättning är att förbättra den globala hälsan genom att hjälpa människor att sova bättre. Vår produkt, med mer än två miljoner användare i 150 länder, är ett fantastiskt verktyg för att uppnå vår målsättning. Vi har sett konstant tillväxt historiskt, men är övertygade om att potentialen att växa ytterligare är stor. Mot den bakgrunden har vi tagit fram en strategi med ett fokus; ökad lönsam tillväxt.

Strukturella trender och lönsamhet

Flera strukturella trender driver tillväxt inom marknaden för sömnövervakning: ett ökat hälsointresse hos konsumenter, erkännandet av sömns betydelse för välmående och den ökande acceptansen för prenumerationsbaserade intäktsmodeller. Sleep Cycles innovativa AI-analys av ljud och kraftfulla plattform positionerar oss mellan dessa trender genom att erbjuda kunder världen över ett lättillgängligt verktyg för förbättrad livskvalitet.

Växlar upp för tillväxt

Vår strategi har en aggressiv målsättning; fördubblade intäkter i det medellånga perspektivet med en årlig lönsamhet om 25 % 
rörelsemarginal. Med en stark kärnaffär som grund och ett högst kompetent team är vi övertygade om att målsättningarna går att nå.


Strategiska fokusområden 

Kundanskaffning

Med utgångspunkt i organisk tillväxt drar Sleep Cycle nytta av fördelarna med höga användarbetyg och ett naturligt starkt kundintresse. Vår målsättning är att öka den organiska trafiken genom ökad synlighet och varumärkesnärvaro i förtjänade
mediekanaler. Kort sagt, strategin syftar till att öka antalet PR-aktiviteter, bygga ett starkare varumärke, ingå fler partnerskap, arbeta aktivt med prissättning och fortsätta utveckla UX och nya funktioner som skapar kundintresse.

Användarengagemang

Givet vår prenumerationsbaserade intäktsmodell är höga förnyelsegrader och förmågan att behålla användare en nyckelfaktor för framgång. Med vetskap om att aktiva och 
engagerade användare tenderar att förnya sina abonnemang, kretsar vår strategi kring att skapa ökat användarvärde. Genom teknik- och produktutveckling ökar vi tillförlitligheten i våra funktioner och skapar bättre upplevelser vilket driver användarengagemang. Introduktionen av anpassade analyser, dynamiska översikter och personliga notifikationer hjälper användarna att skapa hälsoförbättrande rutiner som ger kontinuerligt förbättrad sömn.

Data och plattformsoptimering 

Sleep Cycle är inte bara en personlig hälsoapp, det är en källa för stora volymer anonymiserad och aggregerad sömndata. Sömndatan skapar förutsättningar för att kontinuerligt förbättra användarupplevelsen och precisionen i sömnanalysen. Vår funktion Cough Radar exemplifierar förmågan att överföra data till användarvärde inom nya marknadssegment. Vår strategi syftar till att hitta fler områden att skapa värde ur sömndatan, såsom SDK, för att säkerställa långsiktig tillväxt och innovation.