Logotype

Revisor

Bolagets årsstämma 2021 utsåg två revisorer, Mazars AB, med huvudansvarig revisor Samuel Bjälkemo (född 1979), och Anders Persson (född 1976). Båda revisorerna valdes för perioden för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Mazars AB har varit Bolagets revisor sedan 2014 och Anders Persson har varit Bolagets revisor sedan 2021. Både Samuel Bjälkemo och Anders Persson är verksamma hos Mazars AB och är auktoriserade revisorer och medlemmar i FAR (branschorganisationen för auktoriserade revisorer). Mazars AB:s kontorsadress är Box 1317, 111 83, Sverige. Anders Perssons adress är Syllstensgatan 9, 263 64 Viken.