Logotype

Revisor

Bolagets årsstämma 2024 utsåg Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (”PwC”), med huvudansvarig revisor Ulrika Ramsvik (född 1973), till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2025. Ulrika Ramsvik är auktoriserad revisor och medlem i FAR (branschorganisationen för auktoriserade revisorer). PwC:s kontorsadress är Masthamnsgatan 1, 405 32 Göteborg