Logotype

Utdelningspolicy

Målsättningen är att Sleep Cycles utdelning över tid ska uppgå till mellan 40-60 % av det årligt resultatet efter skatt.

Sleep Cycle har en historia av god lönsamhet och starka kassaflöden. Med en affärsmodell med begränsat investeringsbehov och förskottsbetalningar är styrelsens uppfattning att bolaget kan leverera på sina långsiktiga strategiska målsättningar, inklusive investeringar för ökad tillväxt, i kombination med en årlig utdelning.