Logotype

Information avseende Velvet Cichlids offentliga uppköpserbjudande

Den 19 december 2022 offentliggjorde Velvet Cichlid AB (” Budgivaren ”), ett bolag kontrollerat av ett konsortium bestående av GLA Invest SA, MCGA AB, h265 AB samt Petter Wallin, ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Sleep Cycle att överlåta samtliga aktier i Sleep Cycle till Budgivaren mot ett kontant vederlag om 42,50 kronor per aktie (“ Erbjudandet ”).

De oberoende ledamöterna i Sleep Cycles styrelse rekommenderar enhälligt aktieägarna att inte acceptera det offentliga kontanterbjudandet från Velvet Cichlid.

För mer information, vänligen se Budgivarens webbplats för Erbjudandet, www.better-sleep.se.

Pressmeddelanden

De oberoende ledamöterna i Sleep Cycles styrelse rekommenderar enhälligt aktieägarna att inte acceptera det offentliga kontanterbjudandet från Velvet Cichlid

Styrelsen utvärderar erbjudandet från Velvet Cichlid