Logotype

Aktieägare

STÖRSTA AKTIEÄGARE I SLEEP CYCLE AB (PUBL) PER 30 SEPTEMBER 2022

 ÄgareAntal aktier Röster och kapital 
Maciek Drejak genom bolag 8 527 190 42% 
Pierre Siri genom bolag 4 609 291 23% 
Handelsbanken Microcap 1 433 023 7% 
Skandia Fonder 714 285 4% 
Petter Wallin 691 394 3% 
Nordnet Pensionsförsäkring 585 056 3% 
Avanza Pension 553 594 3% 
SEB Nanocap 430 000 2% 
Tredje AP-fonden 350 000 2% 
Lancelot Avalon 330 000 2% 
Övriga2 053 730 10%
Total20 277 563 100%