Logotype

Om oss

Sleep Cycles uppdrag är att förbättra den globala hälsan genom att få människor världen över att sova bättre. Med över två miljoner aktiva användare i fler än 150 länder världen över, är Sleep Cycle en av världens mest använda sömntjänster och den ledande mobila sömnapplikationen på marknaden.

Nyckeltal

2 miljoner aktiva användare
2009 lanserades
+150 länder
14 språk
236 Mkr Nettoomsättning 2023
26% Justerad rörelsemarginal 2023
893k Prenumerationer 2023-12-31
+2 miljarder analyserade nätter
Student

Hur Sleep Cycle fungerar

Förstå din sömn

Med patenterad ljudanalys läser Sleep Cycle av rörelsemönster under natten, analyserar sömnen och korrelerar sina resultat med omkringliggande faktorer och dagliga aktiviteter.

Vakna mer utvilad

Sleep Cycle väcker dig i lätt sömnfas, vilket ger en känsla av att vakna utvilad när det smarta alarmet ringer.

 

Somna lättare

Sleep Cycle erbjuder ett stort ljudbibliotek av avslappnande musik, meditationer och berättelser som hjälper dig att somna lättare.

Förbättra din sömn

Resultatet av sömnanalysen presenteras i form av insikter och grafer som är lätta att förstå och ger personlig guidning i hur du kan lära dig mer om och förbättra din sömn.

Hälsa som affärsmodell

Vår verksamhet bygger på en prenumerationsbaserad affärsmodell som genom förskottsbetalningar och återkommande intäkter skapar förutsägbarhet och ett starkt kassaflöde. Eftersom vi erbjuder en uppskattad produkt som bygger på många års utveckling, och där kundtillströmningen till stor del sker organiskt, så har vi låga kostnader för kundanskaffning vilket ger hög lönsamhet. I kombination med att kostnaden för varje ny användare är nära på noll kronor blir vår affär hundra procent skalbar.

Framtidens Sleep Cycle

Framtidens sömnoptimering bjuder på expansiva möjligheter inom både produktutveckling och åtkomlighet av våra tjänster i fler kanaler, plattformar och genom nya partnerskap. Genom en närmast unik mängd av sömndata, patenterad sömnanalys och en stor användarbas har vi en mycket god position för att utveckla framtidens tjänster för sömnanalys.

Vi befinner oss nu i en utvecklingsfas där vi fortsätter utöka Sleep Cycles coachingverktyg, adderar nya funktioner för analys av sömn, snarkningar och sömnhygien samtidigt som vi planerar för att kunna finnas på ytterligare plattformar och kanaler. På något längre sikt ser vi framför oss möjlighten att kunna erbjuda fler funktioner för optimering av hälsa, sömn och välmående likväl som funktioner för att kunna indikera kliniska sömnproblem såsom insomni och sömnapné.

Konkurrenter och marknaden

Sleep Cycle var den först lanserade appen av sitt slag och fick därmed ett försprång jämfört med senare lanserade konkurrenter. Vi har störst marknadsandel globalt och vårt övertag fortsätter att växa i takt med att vi finner nya säljkanaler och utökar vårt erbjudande.

I takt med att intresset för hälsa och välmående ökar, ökar också intresset i att skapa sömnteknologi. Stora företag förser i dag sina användare med ett brett utbud av produkter inom samma segment som vår produkt, vilket skulle kunna få en negativ effekt på vår marknadsandel. För att säkra vår plats på marknaden arbetar vi aktivt med produktutveckling för att både nu och i framtiden kunna erbjuda våra användare ett innovativt och diversifierat produkterbjudande.

Produkterbjudande

Sleep Cycle-appen är en heltäckande sömntjänst som hjälper dig att somna, vakna utvilad och förbättra din sömn.

Läs mer om appen