Logotype
Förändring av antalet aktier och röster i Sleep Cycle
augusti 31, 2022, 09:00
Regulatory information
Antalet aktier och röster i Sleep Cycle AB (publ) har ändrats till följd av utnyttjandet av teckningsoptioner i programmet 2019/2022.

Antalet aktier och röster i Sleep Cycle AB (publ) har under augusti 2022 ökat med 848 992 aktier och röster till följd av utnyttjandet av teckningsoptioner i programmet 2019/2022. Per den 31 augusti 2022 finns det därmed 20 277 563 aktier och röster i bolaget. Aktiekapitalet har ökat med cirka 23 583 kronor, från 539 683 kronor till 563 266 kronor. 

Denna information är sådan information som Sleep Cycle AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2022 kl. 9:00.

För mer information, vänligen kontakta:

Per Andersson
CFO och Head of Investor Relations
[email protected]
+46 70 939 5327

Malin Abrahamsson
Head of PR
[email protected]
+46 73 972 6424

Om Sleep Cycle
Med miljoner dagliga aktiva användare och över två miljarder nätter analyserade i fler än 150 länder är Sleep Cycle den ledande appen för sömnmonitorering och en av de mest använda tjänsterna för förbättring av sömnhälsa världen över. Sleep Cycles uppdrag är att förbättra den globala hälsan genom att få människor världen över att sova bättre. Sedan lansering 2009 har Sleep Cycle hjälpt miljoner människor förstå sina sömnvanor och förbättra sin sömn. Mobilapplikationen hjälper användare somna lättare, läser av och analyserar sömnen under natten, väcker användaren i lätt sömnfas och ger insikt i hur sömnkvalitet på bästa sätt förbättras. Sleep Cycle är en av världens mest omfattande källor för sömnstatistik och bidrar till sömnforskning och rapportering över hela världen. Sleep Cycle är noterat på Nasdaq Stockholm under tickern SLEEP och har sitt huvudkontor i Göteborg, Sverige.

Downloads