Logotype
Försäljning av aktier
september 9, 2022, 08:50
Torsdagen 8 september mäklades 603 023 aktier i Sleep Cycle AB, motsvarande 3,0% av röster och kapital. Köpare av aktierna är tre institutionella investerare varav två är tidigare ägare i Sleep Cycle. Säljare är anställda i Sleep Cycle som tecknat aktier i samband med att ett optionsprogram från 2019 löpte ut, däribland Carl Johan Hederoth, VD för Sleep Cycle. Totalt tecknade han 205 072 aktier varav 150 000 avyttrats för att återbetala lån som tagits i samband med teckningen. Innan optionsprogrammet löpte ut ägde Carl Johan 24 500 aktier. Efter transaktionen äger Carl Johan 79 572 aktier och 404 749 teckningsoptioner i Sleep Cycle.

”Min långsiktiga tro på Sleep Cycle, vår verksamhet, strategi och förmåga att skapa god avkastning för våra aktieägare kvarstår och har inte förändrats”, säger Carl Johan Hederoth, VD Sleep Cycle.

För mer information, se www.sleepcycle.com eller kontakta:

Carl Johan Hederoth
VD
[email protected]

Per Andersson
CFO och Head of Investor Relations

[email protected]
+46 70 939 5327

Malin Abrahamsson
Head of PR
[email protected]
+46 73 972 6424

Om Sleep Cycle

Med miljoner dagliga aktiva användare och över två miljarder nätter analyserade i fler än 150 länder är Sleep Cycle den ledande appen för sömnmonitorering och en av de mest använda tjänsterna för förbättring av sömnhälsa världen över. Sleep Cycles uppdrag är att förbättra den globala hälsan genom att få människor världen över att sova bättre. Sedan lansering 2009 har Sleep Cycle hjälpt miljoner människor förstå sina sömnvanor och förbättra sin sömn. Mobilapplikationen hjälper användare somna lättare, läser av och analyserar sömnen under natten, väcker användaren i lätt sömnfas och ger insikt i hur sömnkvalitet på bästa sätt förbättras. Sleep Cycle är en av världens mest omfattande källor för sömnstatistik och bidrar till sömnforskning och rapportering över hela världen. Sleep Cycle är noterat på Nasdaq Stockholm under tickern SLEEP och har sitt huvudkontor i Göteborg, Sverige.

Downloads