Logotype
Sleep Cycle delårsrapport april-juni 2022 - Stabil tillväxt och stärkt rörelsemarginal
juli 29, 2022, 08:30
Regulatory information
 

Den positiva utvecklingen från början av året fortsatte i det andra kvartalet. Nettoomsättningen ökade med 19,0 % motsvarande en ökning om 16,1 % justerat för valutaeffekter. Med god kostnadskontroll och tillväxt i intäkter ökade rörelsemarginalen till 24,4 %. Det totala antalet användare ökade men påverkades av säsongsmässiga variationer och prisjusteringar. Som förväntat påverkades nykundsanskaffningen bara delvis av prisjusteringarna vilket gav ett totalt högre försäljningsvärde.

Andra kvartalet i sammandrag (april-juni 2022)

 • Nettoomsättningen ökade med 19,0 (12,5) % och uppgick till 52 503 (44 128) Tkr. Valutajusterad nettoomsättningstillväxt uppgick till 16,1 (20,3) %.
 • Rörelseresultatet uppgick till 12 793 (-11 414) Tkr och rörelsemarginalen var 24,4 (-25,9) %.
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 12 793 (4 533) Tkr och justerad rörelsemarginal var 24,4 (10,3) %. Under 2022 har inga jämförelsestörande kostnader bokförts.
 • Totala antalet betalande prenumeranter uppgick vid periodens slut till 921k (852k), en ökning om 8,1 % jämfört med föregående år.
 • ARPU i kvartalet uppgick till 228 (211) kr.
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick i kvartalet till 0,52 (-0,50) kr. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,51 (-0,50) kr.

 

Första halvåret i sammandrag (januari-juni 2022)

 • Nettoomsättningen ökade med 19,1 (11,4) % och uppgick till 102 593 (86 138) Tkr. Valutajusterad nettoomsättningstillväxt uppgick till 18,6 (17,3) %.
 • Rörelseresultatet uppgick till 25 536 (-6 729) Tkr och rörelsemarginalen var 24,9 (-7,8) %.
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 25 536 (16 352) Tkr och justerad rörelsemarginal var 24,9 (19,0) %. Under 2022 har inga jämförelsestörande kostnader bokförts.
 • Totala antalet betalande prenumeranter uppgick vid periodens slut till 921k (852k), en ökning om 8,1 % jämfört med föregående år.
 • ARPU för halvåret uppgick till 225 (210) kr.
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick i kvartalet till 1,04 (-0,30) kr. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,01 (-0,30) kr.

 

Viktiga händelser under rapportperioden

 

 • Som ett led i Sleep Cycles produktinvesteringar ingick bolaget under april ett fördjupat samarbete med Mike Gradisar. Mike har en bakgrund som professor vid Flinders University i Australien och är en globalt erkänd och citerad sömnforskare. Mike kommer ta rollen som Head of Sleep Science och leda Sleep Cycles team av sömnexperter.
 • Genom att analysera hostningar som fångas upp i Sleep Cycles dataanalys och jämföra dessa med Covid-utbrott på olika platser i världen fann man samband som tydligt indikerade Covid-utbrott flera veckor innan de registrerades. Analysen visar på styrkan i Sleep Cycles data och skapar förutsättningar för att utveckla nya produkter och funktioner i framtiden.
 • I slutet av juni ansökte Sleep Cycle om patent avseende att attribuera individuella snarkningar i situationer där flera personer sover i samma miljö.

 

Viktiga händelser efter periodens utgång

 

 • I början av juli lanserades den första delen av Sleep Cycles nya plattform för sömnträning. Genom plattformen kommer flera olika sömnprogram som baseras på användarens individuella behov och sömnmönster att lanseras.
 • Sleep Cycle ingick ett partnerskap med en av världens största plattformar för träning och välmående, amerikanska Gympass. Genom partnerskapet får Gympass medlemmar tillgång till Sleep Cycle som blir utvald partner för hälsoområdet sömn.

 

Verkställande direktör Carl Johan Hederoth kommenterar kvartalet:

”Vi är nöjda med kvartalet där intäkterna fortsatte att öka stabilt samtidigt som vi förbättrade rörelsemarginalen till 24,4 %. Pristesterna som genomfördes påverkade som förväntat nykundsanskaffningen bara delvis och vi såg en tydlig ökning i ARPU och ett högre totalt försäljningsvärde även om ökningen i antalet nya prenumeranter var lägre än tidigare kvartal. Kombinerat med de låga kostnader för kundanskaffning som vi haft under första halvan av 2022 har vi stora möjligheter att på ett effektivt sätt öka investeringarna i marknadsföring för att driva ökad tillväxt framöver.”

 

”Vi följer vår strategi där motorn för tillväxt är produktutveckling. Vi har successivt under första halvåret 2022 ökat våra investeringar men vi gör det med fortsatt god rörelsemarginal och positiva kassaflöden. Tillsammans med ackumulerade vinster och en stark kassa har vi en mycket god position inför andra halvan av 2022. Jag ser den starka kassan som ett kvitto på att vi har en sund verksamhet men också som ett redskap för att kunna agera på möjligheter som kan accelerera vår tillväxt.”

 

 

Denna information är sådan som Sleep Cycle AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 juli 2022 kl. 8:30 CET.

Hela delårsrapporten finns tillgänglig på www.sleepcycle.com VD Carl Johan Hederoth och CFO Per Andersson kommer att presentera kvartalet på fredag 29 juli kl 9:30 CET. Presentationen är tillgänglig på https://financialhearings.com/event/43406

 

För mer information kontakta:

Carl Johan Hederoth
VD
[email protected]

Per Andersson
CFO och Head of Investor Relations
[email protected]
+46 70 939 5327

Malin Abrahamsson
Head of PR
[email protected]
+46 73 972 6424

 

Om Sleep Cycle

Med miljoner dagliga aktiva användare och över två miljarder nätter analyserade i fler än 150 länder är Sleep Cycle den ledande appen för sömnmonitorering och en av de mest använda tjänsterna för förbättring av sömnhälsa världen över. Sleep Cycles uppdrag är att förbättra den globala hälsan genom att få människor världen över att sova bättre. Sedan lansering 2009 har Sleep Cycle hjälpt miljoner människor förstå sina sömnvanor och förbättra sin sömn. Mobilapplikationen hjälper användare somna lättare, läser av och analyserar sömnen under natten, väcker användaren i lätt sömnfas och ger insikt i hur sömnkvalitet på bästa sätt förbättras. Sleep Cycle är en av världens mest omfattande källor för sömnstatistik och bidrar till sömnforskning och rapportering över hela världen. Sleep Cycle är noterat på Nasdaq Stockholm under tickern SLEEP och har sitt huvudkontor i Göteborg, Sverige.