Logotype
Ny forskning fastställer att skärmljus inte är skadligt för din sömn
juni 10, 2024, 09:21
Göteborg, 10 juni, 2024 - I en nyligen publicerad forskningsstudie visar sömnforskare att gamla föreställningar kring skärmljus och skärmanvändning före sänggående inte är så skadligt för din sömn som det tidigare har rapporterats. 

– Om vi tar ett steg tillbaka och ser till allt som kan påverka din sömn negativt så ser vi att effekten från skärmar har överdrivits rejält, säger Michael Gradisar, Ph.D. och Head of Sleep Science på Sleep Cycle.

Studien som publicerades i Sleep Medicine Reviews heter A bidirectional model of sleep and technology use: A theoretical review of How much, for whom, and which mechanisms och presenterar en omfattande genomgång av sambandet mellan teknikanvändning och sömn. Forskningen utfördes av ett team med internationella experter, inklusive Michael Gradisar, och visar att de negativa effekterna av blått ljus från skärmar är minimala för sömnen och ofta överskattade.

Ljusintensitet: Studien visade att ljuset som sänds ut från skärmar inte är tillräckligt intensivt för att störa sömnen. I experiment översteg inte ens de ljusstarkaste skärmarna 80 lux, långt under nivån på 500 lux som påverkar melatoninnivåerna och insomningen.

9,9 minuters fördröjning: Analys av 11 globala studier visade att den maximala fördröjningen för insomning orsakad av skärmanvändning bara var 9,9 minuter, en skillnad som ansågs vara försumbar.

Påverkan från innehåll: I motsats till vad många tror, ​​hade olika typer av innehåll, inklusive videospel och TV-program, liten eller ingen effekt på sömnkvaliteten så länge individen höll sig till regelbundna läggningstider.

Michael Gradisar konstaterar att skärmtid före sänggåendet ofta får skulden för sömnproblem men att forskningens resultat visar att skärmtid inte har den påverkan. De flesta sömnproblem kan tillskrivas människor som har oregelbundna och inkonsekventa sömnvanor. 

Det viktigaste för sömnen är att få tillräckligt naturligt ljus under dagen och att etablera en regelbunden läggningsrutin, säger Michael Gradisar.

Målet med forskningen är att främja hälsosamma skärmvanor som kan hjälpa individer att upprätthålla god sömnhygien. Förhoppningen är att forskningens resultat ska kunna bidra till hur teknik på ett positivt sätt kan integreras i läggningsrutiner för att stödja snarare än hindra en hälsosam sömn.


Att ha Michael Gradisar, både som aktiv forskare och som intern sömnexpert, säkerställer att det vi bygger stöds av vetenskap. Michaels senaste forskningsresultat är otroligt intressant i att det utmanar en tidigare antagen sanning. Det är insikter som vi i vår tur kan dela med våra en miljon dagliga användare och därmed bidra till bättre sömnhälsa världen över, säger Erik Jivmark CEO på Sleep Cycle.