Logotype
Sleep Cycle delårsrapport juli-september 2023:  Ökad rörelsemarginal och trendbrott i prenumerationstillväxt
oktober 25, 2023, 08:30
Regulatory information
Göteborg, Sverige, 25 oktober 2023.

Tredje kvartalet i sammandrag (juli-september 2023)

 • Nettoomsättningen ökade med 11,1 (12,8) % och uppgick till 61 065 (54 976) Tkr. Valutajusterad nettoomsättningstillväxt uppgick till 2,6 (7,3) %.
 • Rörelseresultatet uppgick till 20 427 (13 563) Tkr och rörelsemarginalen var 33,5 (24,7) %. Tredje kvartalet har inte påverkats av jämförelsestörande kostnader.
 • Totala antalet betalande prenumeranter uppgick vid periodens slut till 887k (912k), en minskning om 2,7 % jämfört med föregående år.
 • Genomsnittlig intäkt per användare (ARPU) i kvartalet uppgick till 276 (239) kr, en tillväxt om 15,5 (14,4) %.
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick i kvartalet till 0,82 (0,55) kr. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,82 (0,54) kr.

Niomånadersperioden i sammandrag (januari-september 2023)

 • Nettoomsättningen ökade med 11,5 (16,8) % och uppgick till 175 745 (157 569) Tkr. Valutajusterad nettoomsättningstillväxt uppgick till 2,2 (14,4) %.
 • Rörelseresultatet uppgick till 44 251 (39 099) Tkr och rörelsemarginalen var 25,2 (24,8) %.
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 49 082 (39 099) Tkr och justerad rörelsemarginal var 27,9 (24,8) %. 2023 har påverkats av jämförelsestörande kostnader om 4 533 Tkr relaterat till effektiviseringsprogram samt 298 Tkr relaterat till det offentliga kontanterbjudandet från Velvet Cichlid AB under 2022.
 • Totala antalet betalande prenumeranter uppgick vid periodens slut till 887k (912k), en minskning om 2,7 % jämfört med föregående år.
 • Genomsnittlig intäkt per användare (ARPU) i perioden uppgick till 261 (231) kr, en tillväxt om 13,0 (10,0) %.
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick i periodens till 1,77 (1,59) kr. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,77 (1,55) kr.

Viktiga händelser under rapportperioden

 • Vid en extra bolagsstämma 26 juli valdes Sleep Cycles grundare och största ägare Maciej Drejak till ny styrelseledamot.
 • 25 augusti meddelades att Erik Jivmark utsetts till ny VD och ersätter Carl Johan Hederoth. Erik Jivmark tillträder 1 november och under perioden 1 oktober till 31 oktober är bolagets CFO Per Andersson tillförordnad VD.
 • Under september släppte Sleep Cycle nya funktioner som är anpassade till uppdateringarna i Apple iOS 17 och Watch 10.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

Tf verkställande direktör Per Andersson kommenterar kvartalet:

”Tredje kvartalet blev en stor framgång för Sleep Cycle och vi nådde den högsta rörelsemarginalen sedan börsnoteringen 2021. Samtidigt ökade återigen antalet användare, efter de genomförda prisjusteringarna under 2022. Att vi lyckas växa antalet prenumerationer och samtidigt öka marginalen är starkt och något jag är mycket glad för. Framgången stavas kostnadseffektiv kundanskaffning och är ett resultat av ökat fokus på kärnprodukten där nya funktioner attraherat användare och ökat konverteringsgraden”.

”Vi känner att vi har ett starkt momentum efter flera lyckade lanseringar under det tredje kvartalet. En av dessa är de nya funktioner som släpptes i samband med Apples introduktion av iOS 17, och som genom vårt goda samarbete med Apple blev en framgång. Vi ser även ökad exponering och större intresse till följd av lokala satsningar på olika geografiska marknader. Med en stark produktplan, ökade investeringar i AI och flera spännande partnerskap har vi goda förutsättningar att dra nytta av framgången och öka tillväxttakten framöver”.

Denna information är sådan som Sleep Cycle AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2023 kl. 8:30 CET.

Hela delårsrapporten finns tillgänglig på https://investors.sleepcycle.com

Sleep Cycles tillförordnade VD och CFO Per Andersson kommer att presentera kvartalet på onsdag 25 oktober kl 9:30 CET. Presentationen är tillgänglig på https://ir.financialhearings.com/sleep-cycle-q3-2023

För mer information kontakta:

Per Andersson
Tillförordnad VD och CFO

[email protected]
+46 70 939 5327

Om Sleep Cycle

Med miljoner dagliga aktiva användare och över två miljarder nätter analyserade i fler än 150 länder är Sleep Cycle den ledande appen för sömnmonitorering och en av de mest använda tjänsterna för förbättring av sömnhälsa världen över. Sleep Cycles uppdrag är att förbättra den globala hälsan genom att få människor världen över att sova bättre. Sedan lansering 2009 har Sleep Cycle hjälpt miljoner människor förstå sina sömnvanor och förbättra sin sömn. Mobilapplikationen hjälper användare somna lättare, läser av och analyserar sömnen under natten, väcker användaren i lätt sömnfas och ger insikt i hur sömnkvalitet på bästa sätt förbättras. Sleep Cycle är en av världens mest omfattande källor för sömnstatistik och bidrar till sömnforskning och rapportering över hela världen. Sleep Cycle är noterat på Nasdaq Stockholm under tickern SLEEP och har sitt huvudkontor i Göteborg, Sverige.